Den imperialistiska konflikten i Mellanöstern

Massakrer och krig i Israel, Gaza, Ukraina, Azerbajdzjan... Kapitalismen innebär krig! Hur kan vi få ett slut på detta?

Published by IKS Online
10 november, 2023 - 17:09

"Ett skräckscenario", "massakrer", "terrorism", "terror", "krigsförbrytelser", "humanitär katastrof", "folkmord"... rubrikerna som täcker förstasidorna i den internationella pressen säger en hel del om omfattningen av barbariet i Gaza.

Ned med massakrerna, inget stöd till något imperialistiskt läger! Nej till pacifistiska illusioner! För proletär internationalism!

Published by IKS Online
21 oktober, 2023 - 13:12

Det nuvarande imperialistiska blodbadet i Mellanöstern är bara det senaste i över ett århundrade av nästan permanent krig som har kännetecknat världskapitalismen sedan 1914.

Massakrerna på försvarslösa civila i miljoner, folkmorden, raserandet av städer och till och med hela länder har inte lett till någonting annat än ett löfte om fler och värre grymheter framöver.

Varken Israel eller Palestina - Arbetarklassen har inget fosterland!

Published by IKS Online
14 oktober, 2023 - 23:50

Sedan i lördags har massiva bombningar drabbat de människor som bor i Israel och Gaza. På ena sidan Hamas. På den andra den israeliska armén. I mitten civila som bombas, skjuts, avrättas och tas som gisslan. Tusentals har redan dött.

Internationellt flygblad, mars 2023

Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Mexiko, Kina... Överallt samma fråga: Hur kan vi utveckla kampen? Hur får man regeringarna att backa?

Published by Internationell Revolution
10 mars, 2023 - 21:54

Generalstrejker och stora demonstrationer den 7 mars i Frankrike, den 8 mars i Italien och den 11 mars i Storbritannien. Överallt växer och sprider sig ilskan.

I Storbritannien har en historisk strejkvåg pågått i nio månader. Efter att ha genomlidit årtionden av åtstramningar utan att rygga tillbaka accepterar proletariatet i Storbritannien inte längre uppoffringarna. "Nu räcker det".

IKS tredje Manifest

Kapitalismen leder till mänsklighetens förstörelse Endast den proletära världsrevolutionen kan förhindra det !

Published by IKS
10 mars, 2023 - 21:32

För 130 år sedan, när spänningarna mellan de kapitalistiska makterna i Europa ökade, ställde Friedrich Engels mänsklighetens inför ett grundläggande framtidsperspektiv: socialism eller barbari.

Detta perspektiv förverkligades under första världskriget, som bröt ut 1914 och resulterade i 20 miljoner döda, 20 miljoner invalider och, i krigets kaos, den « spanska sjukan » , influensapandemin som dödade över 50 miljoner människor.

Den imperialistiska konflikten i Ukraina

Sverige och NATO: den avslöjade myten om neutralitet och alliansfrihet

Published by: Internationell Revolution
fredag, 10 mars, 2023 - 21:19

Den hastighet med vilken Sverige och Finland har anslutit sig till Nato är ett tydligt tecken på den snabba utvecklingen av militariseringen i norra Europa efter invasionen av Ukraina i februari. Processen, som inleddes av Finland, ledde till ett historiskt skifte i politiken för den svenska regeringen, som övergav en mer än 200 år lång alliansfri politik som går tillbaka till slutet av Napoleonkrigen.

IKS offentliga möten: Vem kan stoppa det kapitalistiska kriget och barbariet?

Published by: Internationell Revolution
tisdag, 12 juli, 2022 - 09:34

Vi upplever för närvarande den mest intensiva kampanjen av krigspropaganda sedan andra världskriget - inte bara i Ryssland och Ukraina, utan över hela världen. Det är därför viktigt att alla som försöker bemöta krigshetsen med en proletär internationalism tar varje tillfälle i akt att träffas för diskussion och klargörande, för ömsesidig solidaritet och stöd och för att definiera vad som är en seriös revolutionär verksamhet mot borgarklassens krigshets.

Kapitalism är krig, kämpa mot kapitalismen!

Published by: Internationell Revolution
måndag, 28 februari, 2022 - 21:42

Europa har än en gång drabbats av krig. Det är inte första gången sedan slakten under det andra världskriget 1939-45. I början av 1990-talet härjade kriget i det forna Jugoslavien och orsakade 140 000 döda, med enorma massakrer på civila i namn av "etnisk rensning" som i Srebrenica i juli 1995, där 8 000 män och tonåringar kallblodigt mördades. Det krig som just har brutit ut i och med de ryska arméernas offensiv mot Ukraina är för tillfället inte lika dödligt, men ingen vet ännu hur många offer det kommer att skörda i slutändan.

Serien om "kommuniserings-tendensen”

Introduktion till serien om "kommuniserings-tendensen”

Published by: Internationell Revolution
fredag, 17 februari, 2023 - 21:27

Sedan 1989 och kollapsen av de så kallade "kommunistiska" regimerna i det tidigare imperialistiska blocket runt Sovjetunionen har de autentiska marxisterna varit tvungna att bekämpa en intensifierad kampanj av förvrängningar och lögner, där man hävdar att marxismen är en föråldrad och misskrediterad ideologi som, när den omsätts i praktiken, bara kan bereda marken för det stalinistiska totalitära Gulag.

Diskussionsmöte: Tyskland och världsrevolutionen 1918-1923

Published by: Internationell Revolution
lördag, 23 februari, 2019 - 19:27

Den 4 November 1918 gjorde matroserna i Kiel på den tyska östersjökusten myteri och vägrade lyda order om att mobilisera sig för ytterliggare ett lönlöst sjöslag. Inför hotet om en brutal repression mot matroserna svarade arbetarna i Kiel med en massiv strejkrörelse. Inom ett par dagar så uppstod beväpnade arbetar och soldatråd över hela Tyskland. Denna revolt innebar slutet på den imperialistiska slakten.

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!

Published by: IKS Online
söndag, 11 januari, 2009 - 14:56

Den explosion av ilska och revolt som vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga i Grekland är inte på något sätt något isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan dessa proletärer och den våldsamma repression, som har avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess statliga terror.

Maj 1968: Studentrörelsen i Frankrike och världen

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:14

För fyrtio år sedan, den 22 mars 1968, påbörjades i Nanterre, i Paris västra förorter en av de viktigaste historiska händelser som ägt rum sedan det andra världskriget; vad som av media och franska politiker vanligen kallar ”maj 68-händelserna”. I sak hände inget ovanligt denna dag; man protesterade mot att en student som tillhörde den yttersta vänstern vid Nanterre-universitetet hade arresterats, misstänkt för att ha varit inblandad i en attack mot American Express kontor i Paris under våldsamma demonstrationer mot Vietnamkriget. 300 av hans kamrater höll ett möte vid en amfiteater och 142 av dessa beslöt att ockupera ett rum i administrationsbyggnaden över natten.

Venezuela; Chavez' borgerliga stat attackerar stålarbetarna

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:06
Chavez regering har - med stöd av oppositionen och fackföreningarna – tvingat fram repressiva åtgärder mot arbetarna i den så kallade Stålzonen i Venezuela, vilka kämpar för sina livsnödvändigheter. Här ser vi hur den verklige senor Chavez och hans “socialism för det 21 århundradet” fungerar.

Kapitalismen är ett döende system – en annan värld är möjlig: Kommunismen!

Published by: IKS Online
torsdag, 13 november, 2008 - 16:39

Politiker och ekonomer har nu svårt att finna ord när det gäller att beskriva den allvarliga situationen.”På randen av avgrunden”, ”en tsunami på väg”, ”finansvärldens 9/11” ...det är bara referenserna till Titanics undergång som saknas. Vad är det som egentligen händer? Inför denna annalkande finansiella storm är det flera tuffa frågor som ställs. Går vi mot en ny finansiell krasch som 1929? Hur blev det så här? Vad kan vi göra för att försvara oss? Vad är det för värld vi lever i?

Krisen är global – det är klasskampen också!

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:22

Men arbetare runtom i världen har visat sin ovilja att acceptera dessa attacker. I Kina äger det rum dagliga demonstrationer och strejker. I slutet på januari gick 2.5 miljoner arbetare ut i kamp i protest mot den ökande arbetslösheten. Studenter och unga arbetare i Frankrike, Italien, Tyskland och i synnerhet i Grekland har tagit till gatorna i protest mot ett samhälle som inte erbjuder dem någon framtid. Denna ilska och stridbarhet som vi såg hos strejkande sopåkare i Stockholm är en del av ett internationellt svar från arbetarklassen på den djupnande ekonomiska katastrofen.


Internationellt flygblad, januari 2023

Hur kan vi kämpa tillsammans i en massiv, enad rörelse?

Published by: Internationell Revolution
fredag, 17 februari, 2023 - 21:59

I Storbritannien har ropet sedan juni ekat från strejk till strejk:

"Nu räcker det!"

Denna massiva rörelse, som kallades ”missnöjets sommar”, har blivit en missnöjets höst, som gick över till en missnöjets vinter.

Strejkvågen i Storbritannien är en symbol för den kampvilja hos arbetarklassen som håller på att utvecklas över hela världen:

Den imperialistiska konflikten i Ukraina

Gemensamt uttalande från grupper inom den internationella kommunistiska vänstern om kriget i Ukraina

Published by: Internationell Revolution
söndag, 10 april, 2022 - 17:40

Den kommunistiska vänsterns organisationer måste ställa upp på ett enat försvar av sitt gemensamma arv, den proletära internationalismens principer, särskilt i en tid av stor fara för världens arbetarklass. Det imperialistiska blodbadets återkomst till Europa i och med kriget i Ukraina är en sådan tid. Därför publicerar vi nedan, tillsammans med andra undertecknare från den kommunistiska vänstertraditionen (och en grupp med en annan inriktning som stöder uttalandet fullt ut), ett gemensamt uttalande om de grundläggande perspektiven för arbetarklassen inför det imperialistiska kriget.

Den härskande klassen kräver offer på krigets altare

Published by: Internationell Revolution
fredag, 8 april, 2022 - 14:10

Om du tillsammans med hundratusentals andra försöker fly med din familj från Ukrainas krigszoner kommer du, om du är mellan 18 och 60 år och en man, att med tvång att skiljas från din fru, barn och äldre föräldrar för du är nu inkallad till krig mot den avancerande ryska armén. Om du stannar i städerna blir du offer för beskjutning och missiler påstått riktade mot militära mål men som alltid orsakar dessa ”oavsiktliga förluster” som vi först hörde talas om i västmakternas ”lysande” Gulfkrig 1991, bostadsområden, sjukhus och skolor förstörs och hundratals civila dör.

Hundra år sedan Kronstadupproret

Published by: Internationell Revolution
måndag, 26 april, 2021 - 18:47

Efter den ryska revolutionen 1917, revolutionen i Tyskland 1918, bildandet av kommunistiska internationalen 1919 så minns vi hundraårsdagen av det tragiska krossandet av arbetarnas, soldaternas och matrosernas uppror i Kronstadt 1921 med dokumentet "lärdomar av Kronstadt" från International Review 3 (1) i syfte att verkligen dra de viktigaste lärdomarna av denna händelser för framtidens klasstrider.

Internationalism nr 7 1945: Vänsterfraktionen - metoden för att formera partiet.

Published by: Internationell Revolution
söndag, 21 mars, 2021 - 15:21

Den här artikeln, baserar sig på lärdomarna från tredje internationalens degenerering, och syftar till att utveckla de kriterier som måste gälla för inrättandet av ett framtida världsparti. De två kapitel som vi publicerar i den här återblicken; det första "Vänsterfraktionen" och det sjätte "Metod för formerandet av partiet" berör de politiska frågor som ställts sedan grundandet av den tredje internationalen och förser oss med sammanhängande argument för att förstå dem.

Den "svenska strategin": välfärdsstatens kollaps

Published by: Internationell Revolution
måndag, 8 mars, 2021 - 18:28

Internationella medier försöker alltid skildra Sverige som ”paradiset på jorden”, en välfärdsstat med nästan total jämlikhet mellan medborgarna. Inget kunde vara längre från sanningen. Sedan mer än tre decennier har privatiseringar och outsourcing av skolor, sjukhus, vårdcentraler och andra sektorer, som äldreomsorgen, skapat en situation där hälsosektorn har drabbats av ökade nedskärningar. Coronakrisen har tydligt visat sprickorna i denna illusion. I dag har sjukhussängarna i Sverige minskat till en av de lägsta nivåerna i Europa.

En oförmåga att identifiera arbetarklassens kampterräng

Published by: Internationell Revolution
tisdag, 4 augusti, 2020 - 17:09

Hur har grupperna i den kommunistiska vänstern analyserat proteströrelsen kring Black Lives Matter?

Målet med denna polemik är att stimulera en debatt i den proletära politiska miljön. Vi hoppas att den kritik som riktas mot andra grupper ska leda till olika svar eftersom den kommunistiska vänstern endast kan stärkas genom en öppen konfrontation av våra skiljaktigheter.

Från vrede till hopp IKS uttalande om de sociala rörelserna 2011

Published by: Internationell Revolution
söndag, 29 april, 2012 - 16:01

Detta är ett internationellt flygblad som försöker dra provisoriska lärdomar från de sociala rörelserna 2011, för att bidra till en vidare debatt om deras betydelse.

Obamas seger: Kejsarens nya kläder

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:06

Nu är alltså Obama president och vad innebär det... han har lovat förändring, men detta är inget annat än valfläsk. Hela valkampanjen var en hycklande lögn som slog an hos en befolkning och framförallt en arbetarklass som är alltmer trött på misär och krig,

covid-19

Covid-19: Ett allmänt kapitalistiskt barbari eller en proletär världsrevolution

Published by: Internationell Revolution
måndag, 20 april, 2020 - 16:55

Vi publicerar detta internationella uttalande av IKS om den nuvarande Covid-19 krisen som ett "digitalt flygblad" på grund av att de restriktioner som råder just nu gör det väldigt svårt att distribuera ett pappersflygblad. Vi uppmanar alla våra läsare att använda alla de möjligheter som de har för sprida denna text, sociala media, internet forum osv. Att skriva till om de reaktioner eller diskussioner som den ger upphov, och förstås även om egna synpunkter på texten. Nu är det än mer nödvändigt för de som kämpar en proletär revolution uttrycka sin solidaritet med varandra och upprätthålla kontakten. Samtidigt som vi tvingas isolera oss rent fysiskt, kan vi fortfarande mötas politiskt.