Hundra år sedan Kronstadupproret

Published by Internationell Revolution
26 april, 2021 - 18:47

Efter den ryska revolutionen 1917, revolutionen i Tyskland 1918, bildandet av kommunistiska internationalen 1919 så minns vi hundraårsdagen av det tragiska krossandet av arbetarnas, soldaternas och matrosernas uppror i Kronstadt 1921 med dokumentet "lärdomar av Kronstadt" från International Review 3 (1) i syfte att verkligen dra de viktigaste lärdomarna av denna händelser för framtidens klasstrider.

Internationalism nr 7 1945: Vänsterfraktionen - metoden för att formera partiet.

Published by Internationell Revolution
21 mars, 2021 - 15:21

Den här artikeln, baserar sig på lärdomarna från tredje internationalens degenerering, och syftar till att utveckla de kriterier som måste gälla för inrättandet av ett framtida världsparti. De två kapitel som vi publicerar i den här återblicken; det första "Vänsterfraktionen" och det sjätte "Metod för formerandet av partiet" berör de politiska frågor som ställts sedan grundandet av den tredje internationalen och förser oss med sammanhängande argument för att förstå dem.

Den "svenska strategin": välfärdsstatens kollaps

Published by Internationell Revolution
8 mars, 2021 - 18:28

Internationella medier försöker alltid skildra Sverige som ”paradiset på jorden”, en välfärdsstat med nästan total jämlikhet mellan medborgarna. Inget kunde vara längre från sanningen. Sedan mer än tre decennier har privatiseringar och outsourcing av skolor, sjukhus, vårdcentraler och andra sektorer, som äldreomsorgen, skapat en situation där hälsosektorn har drabbats av ökade nedskärningar. Coronakrisen har tydligt visat sprickorna i denna illusion. I dag har sjukhussängarna i Sverige minskat till en av de lägsta nivåerna i Europa.

En oförmåga att identifiera arbetarklassens kampterräng

Published by Internationell Revolution
4 augusti, 2020 - 17:09

Hur har grupperna i den kommunistiska vänstern analyserat proteströrelsen kring Black Lives Matter?

Målet med denna polemik är att stimulera en debatt i den proletära politiska miljön. Vi hoppas att den kritik som riktas mot andra grupper ska leda till olika svar eftersom den kommunistiska vänstern endast kan stärkas genom en öppen konfrontation av våra skiljaktigheter.

covid-19

Covid-19: Ett allmänt kapitalistiskt barbari eller en proletär världsrevolution

Published by Internationell Revolution
20 april, 2020 - 16:55

Vi publicerar detta internationella uttalande av IKS om den nuvarande Covid-19 krisen som ett "digitalt flygblad" på grund av att de restriktioner som råder just nu gör det väldigt svårt att distribuera ett pappersflygblad. Vi uppmanar alla våra läsare att använda alla de möjligheter som de har för sprida denna text, sociala media, internet forum osv. Att skriva till om de reaktioner eller diskussioner som den ger upphov, och förstås även om egna synpunkter på texten. Nu är det än mer nödvändigt för de som kämpar en proletär revolution uttrycka sin solidaritet med varandra och upprätthålla kontakten. Samtidigt som vi tvingas isolera oss rent fysiskt, kan vi fortfarande mötas politiskt.

Diskussionsmöte: Tyskland och världsrevolutionen 1918-1923

Published by: Internationell Revolution
lördag, 23 februari, 2019 - 19:27

Den 4 November 1918 gjorde matroserna i Kiel på den tyska östersjökusten myteri och vägrade lyda order om att mobilisera sig för ytterliggare ett lönlöst sjöslag. Inför hotet om en brutal repression mot matroserna svarade arbetarna i Kiel med en massiv strejkrörelse. Inom ett par dagar så uppstod beväpnade arbetar och soldatråd över hela Tyskland. Denna revolt innebar slutet på den imperialistiska slakten.

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!

Published by: IKS Online
söndag, 11 januari, 2009 - 14:56

Den explosion av ilska och revolt som vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga i Grekland är inte på något sätt något isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan dessa proletärer och den våldsamma repression, som har avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess statliga terror.

Maj 1968: Studentrörelsen i Frankrike och världen

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:14

För fyrtio år sedan, den 22 mars 1968, påbörjades i Nanterre, i Paris västra förorter en av de viktigaste historiska händelser som ägt rum sedan det andra världskriget; vad som av media och franska politiker vanligen kallar ”maj 68-händelserna”. I sak hände inget ovanligt denna dag; man protesterade mot att en student som tillhörde den yttersta vänstern vid Nanterre-universitetet hade arresterats, misstänkt för att ha varit inblandad i en attack mot American Express kontor i Paris under våldsamma demonstrationer mot Vietnamkriget. 300 av hans kamrater höll ett möte vid en amfiteater och 142 av dessa beslöt att ockupera ett rum i administrationsbyggnaden över natten.

Venezuela; Chavez' borgerliga stat attackerar stålarbetarna

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:06
Chavez regering har - med stöd av oppositionen och fackföreningarna – tvingat fram repressiva åtgärder mot arbetarna i den så kallade Stålzonen i Venezuela, vilka kämpar för sina livsnödvändigheter. Här ser vi hur den verklige senor Chavez och hans “socialism för det 21 århundradet” fungerar.

Kapitalismen är ett döende system – en annan värld är möjlig: Kommunismen!

Published by: IKS Online
torsdag, 13 november, 2008 - 16:39

Politiker och ekonomer har nu svårt att finna ord när det gäller att beskriva den allvarliga situationen.”På randen av avgrunden”, ”en tsunami på väg”, ”finansvärldens 9/11” ...det är bara referenserna till Titanics undergång som saknas. Vad är det som egentligen händer? Inför denna annalkande finansiella storm är det flera tuffa frågor som ställs. Går vi mot en ny finansiell krasch som 1929? Hur blev det så här? Vad kan vi göra för att försvara oss? Vad är det för värld vi lever i?

Krisen är global – det är klasskampen också!

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:22

Men arbetare runtom i världen har visat sin ovilja att acceptera dessa attacker. I Kina äger det rum dagliga demonstrationer och strejker. I slutet på januari gick 2.5 miljoner arbetare ut i kamp i protest mot den ökande arbetslösheten. Studenter och unga arbetare i Frankrike, Italien, Tyskland och i synnerhet i Grekland har tagit till gatorna i protest mot ett samhälle som inte erbjuder dem någon framtid. Denna ilska och stridbarhet som vi såg hos strejkande sopåkare i Stockholm är en del av ett internationellt svar från arbetarklassen på den djupnande ekonomiska katastrofen.


Från vrede till hopp IKS uttalande om de sociala rörelserna 2011

Published by: Internationell Revolution
söndag, 29 april, 2012 - 16:01

Detta är ett internationellt flygblad som försöker dra provisoriska lärdomar från de sociala rörelserna 2011, för att bidra till en vidare debatt om deras betydelse.

Obamas seger: Kejsarens nya kläder

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:06

Nu är alltså Obama president och vad innebär det... han har lovat förändring, men detta är inget annat än valfläsk. Hela valkampanjen var en hycklande lögn som slog an hos en befolkning och framförallt en arbetarklass som är alltmer trött på misär och krig,