En oförmåga att identifiera arbetarklassens kampterräng

Published by Internationell Revolution
4 augusti, 2020 - 17:09

Hur har grupperna i den kommunistiska vänstern analyserat proteströrelsen kring Black Lives Matter?

Målet med denna polemik är att stimulera en debatt i den proletära politiska miljön. Vi hoppas att den kritik som riktas mot andra grupper ska leda till olika svar eftersom den kommunistiska vänstern endast kan stärkas genom en öppen konfrontation av våra skiljaktigheter.

Bara den internationella klasskampen kan få ett slut på kapitalismens drift mot förstörelse

Published by Internationell Revolution
9 september, 2019 - 14:53

En av de mest populära banderollerna under klimatprotesterna hade påskriften ”SYSTEMFÖRÄNDRING, INTE KLIMATFÖRÄNDRING”.

Det finns ingen tvekan om att det nuvarande systemet leder mänskligheten i riktning mot en miljökatastrof. De konkreta bevisen för detta blir allt mer tydliga dag för dag: allt mer hälsovådliga värmeböljor, skogsbränder av en aldrig tidigare skådad omfattning, smältande glaciärer, översvämningar, utrotning av djurarter – där utrotningen av den mänskliga arten är den logiska slutpunkten. Även om den globala uppvärmningen inte skulle finnas, så skulle marken, luften floderna och haven fortsatt vara förgiftade och livlösa.

Kapitalismen hotar planeten och mänsklighetens överlevnad: Bara kampen från världens proletariat göra ett slut på detta hot

Published by Internationell Revolution
15 maj, 2019 - 17:07

Under de senaste månaderna har det skett manifestationer av unga människor i mer än 270 städer runt om i världen mot klimatförsämringarna och förstörelsen av miljön.

 

covid-19

Covid-19: Ett allmänt kapitalistiskt barbari eller en proletär världsrevolution

Published by Internationell Revolution
20 april, 2020 - 16:55

Vi publicerar detta internationella uttalande av IKS om den nuvarande Covid-19 krisen som ett "digitalt flygblad" på grund av att de restriktioner som råder just nu gör det väldigt svårt att distribuera ett pappersflygblad. Vi uppmanar alla våra läsare att använda alla de möjligheter som de har för sprida denna text, sociala media, internet forum osv. Att skriva till om de reaktioner eller diskussioner som den ger upphov, och förstås även om egna synpunkter på texten. Nu är det än mer nödvändigt för de som kämpar en proletär revolution uttrycka sin solidaritet med varandra och upprätthålla kontakten. Samtidigt som vi tvingas isolera oss rent fysiskt, kan vi fortfarande mötas politiskt.

Covid-19 Coronavirus

Covid 19 pandemin: Ett symptom på att kapitalismens förfall har nått sin slutfas

Published by Internationell Revolution
4 april, 2020 - 19:48

 

Coronavirusepidemin orsakar tusentals dödsfall runt världen. Varför? Därför att forskningen om denna typ av virus, som varit känd under en lång tid, övergavs eftersom den inte verkade vara lönsam! Därför att då epidemin tog fart i Kina var det viktigare för de härskande i Kina att dölja allvaret i situationen för att rädda sin ekonomi och sitt rykte. Därför tvekade de inte att använda sig av alla möjliga sorters lögner och även utsatte läkarna, som varnade om det kommande utbrottet för påtryckningar.

Därför att i alla länder så vidtogs åtgärderna med isolering försent, den första omsorgen var att inte ”blockera ekonomin”, ”att affärslivet inte skulle drabbas”! Därför att överallt var det brist på ansiktsmasker, handsprit, testutrustning, sjukhusbäddar, och respiratorer. Det är nödvändigt att påminna om att i Frankrike har arbetare inom vården och på akutmottagningar strejkat under ett år i protest mot bristen på personal och materiel[1]. Politikerna har mage att tala om att skydda de mest utsatta från coronaviruset, som de äldre. Samtidigt som det varit strejker på äldreboenden har EHPAD också varit ute i strejk det senaste året mot den dåliga behandlingen av de boende på äldreboenden, ett resultat av bristen på personal för att ta hand om dem.

Diskussionsmöte: Tyskland och världsrevolutionen 1918-1923

Published by: Internationell Revolution
lördag, 23 februari, 2019 - 19:27

Den 4 November 1918 gjorde matroserna i Kiel på den tyska östersjökusten myteri och vägrade lyda order om att mobilisera sig för ytterliggare ett lönlöst sjöslag. Inför hotet om en brutal repression mot matroserna svarade arbetarna i Kiel med en massiv strejkrörelse. Inom ett par dagar så uppstod beväpnade arbetar och soldatråd över hela Tyskland. Denna revolt innebar slutet på den imperialistiska slakten.

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!

Published by: IKS Online
söndag, 11 januari, 2009 - 14:56

Den explosion av ilska och revolt som vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga i Grekland är inte på något sätt något isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan dessa proletärer och den våldsamma repression, som har avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess statliga terror.

Maj 1968: Studentrörelsen i Frankrike och världen

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:14

För fyrtio år sedan, den 22 mars 1968, påbörjades i Nanterre, i Paris västra förorter en av de viktigaste historiska händelser som ägt rum sedan det andra världskriget; vad som av media och franska politiker vanligen kallar ”maj 68-händelserna”. I sak hände inget ovanligt denna dag; man protesterade mot att en student som tillhörde den yttersta vänstern vid Nanterre-universitetet hade arresterats, misstänkt för att ha varit inblandad i en attack mot American Express kontor i Paris under våldsamma demonstrationer mot Vietnamkriget. 300 av hans kamrater höll ett möte vid en amfiteater och 142 av dessa beslöt att ockupera ett rum i administrationsbyggnaden över natten.

Venezuela; Chavez' borgerliga stat attackerar stålarbetarna

Published by: Internationell Revolution
lördag, 3 maj, 2008 - 12:06
Chavez regering har - med stöd av oppositionen och fackföreningarna – tvingat fram repressiva åtgärder mot arbetarna i den så kallade Stålzonen i Venezuela, vilka kämpar för sina livsnödvändigheter. Här ser vi hur den verklige senor Chavez och hans “socialism för det 21 århundradet” fungerar.

Kapitalismen är ett döende system – en annan värld är möjlig: Kommunismen!

Published by: IKS Online
torsdag, 13 november, 2008 - 16:39

Politiker och ekonomer har nu svårt att finna ord när det gäller att beskriva den allvarliga situationen.”På randen av avgrunden”, ”en tsunami på väg”, ”finansvärldens 9/11” ...det är bara referenserna till Titanics undergång som saknas. Vad är det som egentligen händer? Inför denna annalkande finansiella storm är det flera tuffa frågor som ställs. Går vi mot en ny finansiell krasch som 1929? Hur blev det så här? Vad kan vi göra för att försvara oss? Vad är det för värld vi lever i?

Krisen är global – det är klasskampen också!

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:22

Men arbetare runtom i världen har visat sin ovilja att acceptera dessa attacker. I Kina äger det rum dagliga demonstrationer och strejker. I slutet på januari gick 2.5 miljoner arbetare ut i kamp i protest mot den ökande arbetslösheten. Studenter och unga arbetare i Frankrike, Italien, Tyskland och i synnerhet i Grekland har tagit till gatorna i protest mot ett samhälle som inte erbjuder dem någon framtid. Denna ilska och stridbarhet som vi såg hos strejkande sopåkare i Stockholm är en del av ett internationellt svar från arbetarklassen på den djupnande ekonomiska katastrofen.


Från vrede till hopp IKS uttalande om de sociala rörelserna 2011

Published by: Internationell Revolution
söndag, 29 april, 2012 - 16:01

Detta är ett internationellt flygblad som försöker dra provisoriska lärdomar från de sociala rörelserna 2011, för att bidra till en vidare debatt om deras betydelse.

Obamas seger: Kejsarens nya kläder

Published by: Internationell Revolution
onsdag, 11 mars, 2009 - 20:06

Nu är alltså Obama president och vad innebär det... han har lovat förändring, men detta är inget annat än valfläsk. Hela valkampanjen var en hycklande lögn som slog an hos en befolkning och framförallt en arbetarklass som är alltmer trött på misär och krig,