Om oss

Här finns en sammanställning av dokument som IKS tagit fram under olika moment i dess historia. Den gemensamma nämnaren är att de syftar till att sammanfatta vår organisations politiska ståndpunkter och allmänna perspektiv.

Hur blir man medlem i IKS?

De senaste månaderna har vår organisation mottagit flera brev från läsare som har ställt frågan ”hur ska man göra för att bli medlem i IKS?”. Denna önskan hos dessa personer som söker efter ett klassperspektiv, att förverkliga en militant övertygelse, har uttryckts i flera olika delar av världen, i länder så olika som Frankrike, USA, Storbritannien och Bangla Desh. Vi har redan svarat dessa läsare personligen och föreslagit att de påbörjar en diskussion med vår organisation för att klargöra och tydliggöra våra ståndpunkter.

IKS plattform

Efter den längsta och djupaste period av kontrarevolution som proletariatet någonsin upplevt, börjar det åter upptäcka klasskampens väg. Denna kamp är redan den mest

Grundläggande ståndpunkter

Internationella Kommunistiska Strömningen försvarar följande grundläggande politiska ståndpunkter...

Internationell Revolution, Internationella Kommunistiska Strömningens sektion i Sverige, försvarar följande politiska ståndpunkter:

*Sedan första världskriget har kapitalismen varit ett socialt system i förfall. Det har två gånger kastat mänskligheten in i en barbarisk cykel av kriser, världskrig, återuppbyggnad och nya kriser. Under 80-talet har det inträtt i sin slutgiltiga fas i detta förfall, sönderfallet.

Prenumerera på RSS - Om oss