Ned med massakrerna, inget stöd till något imperialistiskt läger! Nej till pacifistiska illusioner! För proletär internationalism!

Printer-friendly version

Det nuvarande imperialistiska blodbadet i Mellanöstern är bara det senaste i över ett århundrade av nästan permanent krig som har kännetecknat världskapitalismen sedan 1914.

Massakrerna på försvarslösa civila i miljoner, folkmorden, raserandet av städer och till och med hela länder har inte lett till någonting annat än ett löfte om fler och värre grymheter framöver.

De rättfärdiganden eller "lösningar" som de olika stridande imperialistiska makterna, stora eller små, föreslår för det nuvarande blodbadet, liksom alla tidigare, är ett gigantiskt bedrägeri för att lugna, splittra och förbereda den exploaterade arbetarklassen för mord på sina klassbröder, på uppdrag av en nationell bourgeoisie mot en annan.

I dag regnar en syndaflod av bomber och kulspruteeld över de människor som bor i Israel och Gaza. På ena sidan Hamas. På den andra den israeliska armén. I mitten arbetare som bombas, skjuts, avrättas och tas som gisslan. Tusentals har redan dött.

Över hela världen uppmanar borgarklassen oss att välja sida. För det palestinska motståndet mot det israeliska förtrycket. Eller för det israeliska svaret på den palestinska terrorismen. Båda fördömer den andres barbari för att rättfärdiga krig. Den israeliska staten har förtryckt det palestinska folket i årtionden, med blockader, trakasserier, checkpoints och förödmjukelser. Palestinska organisationer har dödat oskyldiga människor med knivattacker och bombattentat. Varje sida kräver att den andres blod skall spillas.

Denna dödliga logik är det imperialistiska krigets logik! Det är våra utsugare och deras stater som alltid för ett skoningslöst krig för att försvara sina egna intressen. Och det är vi, arbetarklassen, de exploaterade, som alltid får betala priset, med våra liv.

För oss proletärer finns det ingen sida att välja, vi har inget hemland, ingen nation att försvara! På båda sidor om gränsen är vi samma klass! Varken Israel eller Palestina!

Endast det enade internationella proletariatet kan sätta stopp för dessa ökande massakrer och de imperialistiska intressen som ligger bakom dem. Denna unika, internationalistiska lösning, som utarbetades av en handfull kommunister från Zimmerwaldvänstern, bekräftades i oktober 1917 i Ryssland när arbetarklassens revolutionära kamp störtade den kapitalistiska regimen och upprättade sin egen politiska klassmakt. Genom sitt exempel inspirerade oktober en bredare, internationell revolutionär rörelse som tvingade fram slutet på första världskriget.

Den enda politiska strömning som har överlevt nederlaget för denna revolutionära våg och upprätthållit det militanta försvaret av den internationalistiska principen har varit den kommunistiska vänstern. På trettiotalet bevarade den denna grundläggande arbetarklasslinje under det spanska inbördeskriget och det kinesisk-japanska kriget medan andra politiska strömningar som stalinisterna, trotskisterna eller anarkisterna valde sitt imperialistiska läger av dem som anstiftade dessa konflikter. Den kommunistiska vänstern behöll sin internationalism under andra världskriget medan dessa andra strömningar deltog i det imperialistiska blodbad som genomfördes, förklädd till en kamp mellan "fascism och antifascism" och/eller ett försvar av "Sovjetunionen".

I dag håller den kommunistiska vänsterns fåtaliga, organiserade militanta styrkor fortfarande fast vid denna internationalistiska kompromisslöshet, men deras knappa resurser försvagas ytterligare av splittringen i flera olika grupper och en ömsesidigt fientlig, sekteristisk anda.

Det är därför som dessa olika krafter, inför den ökning av det imperialistiska barbariet som vi nu bevittnar, måste samlas kring en gemensam deklaration mot alla imperialistiska makter, mot uppmaningarna till nationellt försvar bakom utsugarna, mot de hycklande vädjandena om "fred" och för den proletära klasskampen, som leder till den kommunistiska revolutionen.

PROLETÄRER I ALLA LÄNDER, FÖRENA ER!

 

Internationella Kommunistiska Strömningen

Internationalist Voice

17.10.2023

-----------------

 

Varför denna appell?

 

För bara 20 månader sedan, efter den ryska invasionen av Ukraina, föreslog ICC ett liknande gemensamt uttalande till de kommunistiska vänstergrupperna. De grupper som undertecknade det förutom ICC - Istituto Onorato Damen, Internationalist Voice, International Communist Perspective (Sydkorea) - har därefter producerat två diskussionsbulletiner för grupper inom den kommunistiska vänstern där de debatterar sina respektive ståndpunkter och skillnader och har hållit gemensamma offentliga möten.

Andra grupper inom den kommunistiska vänstern vägrade dock att underteckna appellen (eller svarade inte alls) trots att de instämde i dess internationalistiska principer. Med tanke på att det idag är ännu mer angeläget att gemensamt försvara denna princip ber vi dessa grupper - som listas nedan - att ompröva och underteckna denna appell.

Ett argument mot att underteckna det gemensamma uttalandet om Ukraina var att andra skillnader mellan grupperna var för stora för att tillåta det. Det går inte att förneka förekomsten av dessa viktiga skillnader, vare sig det gäller analysfrågor, teoretiska frågor, synen på det politiska partiet eller till och med villkoren för medlemskap. Men den proletära internationalismens mest angelägna och grundläggande princip, klassgränsen som skiljer revolutionära politiska organisationer åt, är oerhört mycket viktigare. Och ett gemensamt uttalande i denna fråga betyder inte att de andra skillnaderna glöms bort. Tvärtom visar diskussionsbulletinerna att ett forum för debatt om dem är möjligt och nödvändigt.

Ett annat argument var att det behövdes ett mer praktiskt inflytande för det internationalistiska perspektivet i arbetarklassen, bredare än bara en vädjan begränsad till den kommunistiska vänstern. Naturligtvis vill alla internationalistiska militanta kommunistiska organisationer ha mer inflytande i arbetarklassen. Men om internationalistiska organisationer inom den kommunistiska vänstern inte ens kan agera praktiskt tillsammans utifrån sina grundläggande principer vid avgörande tillfällen av imperialistiska konflikter, hur kan de då förvänta sig att bli tagna på allvar av bredare delar av proletariatet?[1]

Den nuvarande konflikten mellan Israel och Palestina, som är farligare och mer instabil än alla tidigare konflikter och som äger rum mindre än två år efter det imperialistiska krigets återkomst i Ukraina, tillsammans med många andra imperialistiska konflikter som nyligen har återuppstått (Serbien/Kosovo, Azerbajdzjan/Armenien och de ökande spänningarna mellan USA och Kina om Taiwan) innebär att ett gemensamt internationalistiskt uttalande är ännu mer angeläget än tidigare.

Därför ber vi direkt och offentligt följande grupper att visa sin vilja att medunderteckna det ovan tryckta uttalandet mot det imperialistiska kriget, som sedan vid behov kan ändras eller omformuleras i enlighet med dess gemensamma internationalistiska syfte:

Till:

ICT (Internationalistiska Kommunistiska Tendensen)

PCI (Programa Comunista)

PCI (Il Partito Comunista)

PCI (Le Prolétaire, Il Comunista)

IOD (Istituto Onorato Damen)

 

Andra grupper utanför den kommunistiska vänstern som instämmer i de internationalistiska ståndpunkter som försvaras i denna appell kan tillkännage sitt stöd för denna appell och distribuera den.

________________________________________

1. För en djupgående debatt om dessa argument, se Korrespondens om det gemensamma uttalandet från grupper inom den kommunistiska vänstern om kriget i Ukraina

Geografisk region: 

Politiska strömningar och länkar: 

Rubric: 

Den imperialistiska konflikten i Mellanöstern