Klasskamp

Klasskamp

Klasskamp: Strejken bland gruvarbetare och kabinpersonal - en del av den internationella klasskampens återkomst

Den fråga som
ställs i denna situation är. vad kan vi göra? Vad
finns det för alternativ till denna alltmer brutala klasspolitik
från den härskande klassens sida? Vad har vi som arbetare
för alternativ, för att kunna försvara oss i denna
situation?

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Airbus, Alcatel:Än en gång är fackföreningarna på plats för att sabotera arbetarkampen

Avskedanden, neddragning av personal, fabriksnedläggelser, tillfälliga anställningar, utlokalisering… lönearbetarna är mer och mer underkastade den fruktansvärda verkligheten i en accelererande kapitalistisk kris. Samma attacker äger rum i Europa (Airbus, Alcatel, Volkswagen, Deutsche Telekom, Bayer, Nestle, Thyssen Krupp, IBM, Delphi…) som i USA (Boeing, Ford, General Motors, Chrysler…) I den privata sektorn i Frankrike, försvann officiellt 10 000 jobb under 2006 och nu planerar man ta bort ytterligare 30 000 jobb under 2008.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Egypten:Ett frö till masstrejken

Irenhållningssektorn och
framför allt i textilindustrin har arbetare varit ute i en lång
rad illegala strejker mot de snabbt försämrade reallönerna
och nedskärningar av olika bidrag. Den militanta, spontana
karaktären hos dessa strider kan anas i denna beskrivning av hur
en strejk bröt ut i december förra året vid den stora
textilfabriken Mahalla al-Kubra’s Misr Spinning and Weaving norr om
Kairo., utgjorde centrum i rörelsen. 

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Endast klasskampen kan stoppa marschen mot krig!

Det enda verkliga svaret på imperialismen är kampen mot det
kapitalistiska utsugningssystemet som har skapat den och som upprätthåller den.
Det är de utsugnas kamp mot sina utsugare och mot den stat som förvärrar deras
utsugning. Detta är en kamp som överskrider alla nationsgränser och som utgör
den enda oppositionella kraften mot nationalism, mot etniska barriärer och
rasbarriärer, mot driften mot krig.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Belgien: ”Omstruktureringen” av Volkswagen är en symbol för vad som väntar hela arbetarklassen

Under nära två månader, var arbetarna på VW i Forest-Bryssel
i strejk mot de drastiska nedskärningarna av företaget. Med en känsla av hopp
och tvekan, var de som en boll som studsade mellan företagen, regeringen och
fackföreningarna, mellan tyska, spanska och belgiska intressen, mellan
nationella och regionala intressen.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Latinamerika: Klasskampen utvecklas trots statens förtryck och ideologiska fällor

Runt om i världen är
arbetarnas levnadsvillkor under attack, antingen av privata företag eller i
statliga. Attacker på lönerna, ökningen av arbetslösheten, försämringen av
"välfärden", förvärrade arbetsvillkor, ökande fattigdom - detta är
priset arbetarklassen får betala för kapitalismens kris. Men dessa enorma
attacker slår inte mot ett besegrat proletariat som är berett att passivt
acceptera alla offer som krävs av det.
Tvärtom, vi ser allt
starkare reaktioner från arbetarna att stå upp emot dessa attacker. Trots att
det tystas ned av medierna i de utvecklade länderna, sker en omfattande arbetarkamp
i Latinamerika idag.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Kläd- och textilarbetare i revolt i Bangladesh

Från maj till juni 2006, gick 1,8 miljoner konfektionsarbetare i Bangladesh vid industriella koncentrationer i och runt om i staden Dhaka, ut i ett antal samtidiga massiva vilda strejker som antog dimensioner av en massiv proletär revolt. Under denna period, speciellt från den 20 - 24 maj, då konfektionsarbetarnas revolt nådde sin kulmen, var 4000 fabriker strejkdrabbade. Dessa arbetare och andra arbetare från industrierna i förorterna, höll ständiga demonstrationer och blockerade huvudvägarna som knöt ihop industriförorterna med staden Dhaka och från Dhaka till andra städer - Mymensingh, Ashulia och Chitgong, etc. Inför denna massiva revolt använde borgarklassen en massiv repression. Den första veckan sköts, enligt de officiella siffrorna, åtminstone tre arbetare till döds, 3000 skadades och flera tusen sattes i fängelse. Strejkande arbetare konfronterade och jagande ständig iväg paramilitära- och polis-styrkor som sattes in för att krossa deras rörelse:

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Argentina: Proletariatet kan bara slå tillbaka borgarklassens attacker på sin egen klassterräng

Händelserna i Argentina mellan december 2001 och februari
2002 gav upphov till ett stort intresse bland politiskt intresserade runt om i
världen. Dessa har skapat diskussioner och reflexioner på arbetsplatser och
bland kampvilliga arbetare. En del trotskister har till och med talat om "
början på en revolution".

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Från New York till Dehli, från Belfast till Paris: Arbetarsolidaritetens återkomst

I Frankrike tvingades regeringen dra tillbaka sin nya ”ungdomsarbetslag”, CPE, efter massiva strider där unga studenter och arbetare deltog – arbetarklassens nya generation. Organiseringen av kampen genom stormöten, studenternas förmåga att diskutera kollektivt och undvika flera av de fällor som gillrats av borgarklassen, deras förståelse av nödvändigheten att sprida kampen till lönearbetarna, allt detta är bevis för att vi har gått in i en ny period av konfrontation mellan klasserna.

Aktuella händelser: 

Studentuppror i Frankrike. Vi hälsar arbetarklassens nya generation!

Den massiva mobiliseringen av studenter i Frankrike mot den
attack som Chirac-Villepin-Sarkozy-regeringen försöker tvinga fram, genom
”Contrat Première Embauche”(1), är en del av den nuvarande uppgången i den
internationella klasskampen. Denna rörelse har inget att göra med tidigare
klassamarbetsrörelser där unga studenter deltagit. Den är en del av hela
arbetarklassens kamp.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

SEAT-arbetarnas kamp i Spanien, behovet av att konfrontera fackets sabotage!

Den 23 december, på SEAT:s bilfabrik i Barcelona, gick
arbetarna på morgon- och eftermiddagsskiften spontant ut i strejk, i
solidaritet med 660 arbetskamrater som dagen innan hade fått brev om uppsägning
från ledningen.

Detta var början på ett svar på en alvarlig attack på deras
levnadsvillkor. En attack som var väl planerad i förväg och som svekfullt
utfördes av ett triumvirat som bestod av företagsledningen, ”Generalidad” (den
katalanska regeringen) och facket. En attack som omfattade mer än de 660
avskedandena, eftersom man också, som straff, avskedade de som hade deltagit i
aktionerna i början av december. 296 ”frivilliga” avskedanden, och planer på
att intensifiera utsugningen utan några löneökningar… Detta var en brutal
attack som kommer att öppna dörren för vidare attacker. Det var inte en
tillfällighet att företagets president provokativt tillkännagav att ”de
åtgärder som avtalet innehåller kommer inte att suga upp överskottet i
arbetsstyrkan”.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Strejk i kollektivtrafiken i New York, klasskampen utvecklas i USA!

Den strejk av 33.700 anställda inom kollektivtrafiken som
paralyserade New York under tre dagar veckan före jul var den mest
betydelsefulla strejken i USA på 15 år. Den var viktig på grund av flera olika,
men samverkande skäl:

1. det internationella sammanhang som den ägde rum i;

2. utvecklingen av klassmedvetandet hos de strejkande
själva;

3. strejkens potentiella inflytande på andra arbetare.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Mot attackerna på dess levnadsstandard, börjar den internationella arbetarklassen att ta upp kampen igen

Över hela världen är arbetarklassens levnadsstandard under
attack. Detta uttrycker sig genom avskedanden, en skärpning av arbetstakten,
ökad flexibilisering eller alltmer osäkra anställningsförhållanden. Det sker
även genom en försämring av pensionerna som tvingar arbetare att arbeta längre,
försämrade sjukvillkor och nedskärningar i skolan. Detta gör att ingen del av
arbetarklassens skonas från attackerna vare sig man jobbar i privat eller
offentlig sektor eller är arbetslös.

Aktuella händelser: 

Prenumerera på RSS - Klasskamp