Kontakt

Medan debatten mellan revolutionärer är vital, är det lika nödvändigt att inte falla i fällan att tänka att vår aktivitet är något som skulle vara acceptabel och inte skulle störa borgarklassens diktatur som döljs under den "demokratiska" statens slöja. Vi kommer inte under några omständigheter publicera våra korrespondenters verkliga namn, inte heller deras e-post eller adress.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.