President Trump: en symbol för ett döende socialt system

Published by Internationell Revolution
Fri, 2017-02-03 16:45

Under det romerska rikets nedgångsfas kejsarnas var galenskap mer regel än undantag. Få historiker tvivlar på att detta var ett tecken på romarrikets skröplighet. Idag har en skrämmande clown krönts till kejsare i världens mäktigaste nation, men ändå ses det inte som ett tecken på att själva den kapitalistiska civilisationen har nått ett avancerat stadium av sitt eget förfall. Framväxten av populismen i hjärtat av systemet, som i rask takt lett till Brexit och Trumps valseger, uttrycker det faktum att den härskande klassen börjar förlora sitt grepp om det politiska maskineri som under flera decennier har använts för att hålla tillbaka kapitalismens inneboende tendens mot kollaps.

Till frågan om populismen

Published by Internationell Revolution
Thu, 2016-10-20 16:42

Diskussionstext

Denna artikel är en text som för närvarande diskuteras inom IKS och den skrevs i juni strax innan Brexitomröstningen i Storbritannien.

Vi ser för närvarande en våg av politisk populism i de gamla centrala kapitalistiska länderna. I länder där detta fenomen varit etablerat under en längre tid som i Schweiz eller Frankrike, har högerpopulisterna blivit de partier med störst väljarstöd. Mer slående är ändå uppkomsten av populism i länder som framtill nu varit kända sin för politiska stabilitet och effektiva härskande klass: USA, Storbritannien och Tyskland. I dessa länder är det endast nyligen som populismen fått ett direkt och verkligt inflytande.

Massakrer i Paris: Terrorismen är ett uttryck för ett ruttnande borgerligt samhälle

Published by Internationell Revolution
Tue, 2015-02-10 20:40

Massakrer i Paris:

Terrorismen är ett uttryck för ett ruttnande borgerligt samhälle

Cabu, Charb, Tignous och Wolinski var bland de tjugo som dödades i attacken i Paris den 7 och 9 januari, dessa fyra var en sorts symbol. De var det främsta målet. Och varför? Därför att de stod för intelligens gentemot dumhet, förnuft gentemot fanatism, revolt istället för underkastelse, mod istället för feghet1, förståelse istället för hat och att de stod för den speciellt mänskliga kvalitén humor och skratt gentemot anpassning och dryg självtillräcklighet. Vi kan opponera oss mot och förkasta en del av deras politiska ståndpunkter, av vilka en del var helt borgerliga2. Det som attackerades var det som bäst med dem. Detta barbariska vansinnesdåd mot människor som bara var serietecknare eller de som handlade på ett judiskt snabbköp och sköts ned bara för att de var judar, har rört upp starka känslor i Frankrike och över hela världen och det är förståeligt. Det sätt som denna känsloströmning nu används av representanter för den borgerliga demokratin, får inte dölja det faktum att den indignation, ilska och sorg som grep miljontals människor och gjorde att de kom ut spontant på gatorna den 7 januari var en i grund och botten h

Kommuniké till våra läsare: IKS är under attack från en del av den borgerliga staten.

Published by IKS Online
Mon, 2014-06-30 19:36

I oktober 2013 såg en ny politisk grupp dagens ljus och gav sig själv det storslagna namnet International Group of the Communist Left (IGCL). Denna grupp säger inte så mycket om sig själv, men är de facto en fusion av två element från gruppen Klasbatalo i Montreal och typer från den så kallade Internal Fraction Of the ICC (IFICC), som uteslöts från IKS 2003 för ett beteende som var ovärdigt för en kommunistisk militant, samt stöld förtal och utpressning.

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!

Published by: IKS Online


Den explosion av ilska och revolt som
vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga
i Grekland är inte på något sätt något
isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i
kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan
dessa proletärer och den våldsamma repression, som har
avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess
statliga terror.

Maj 1968: Studentrörelsen i Frankrike och världen

Published by: Internationell Revolution

För fyrtio år sedan, den 22 mars 1968, påbörjades i Nanterre, i Paris västra förorter en av de viktigaste historiska händelser som ägt rum sedan det andra världskriget; vad som av media och franska politiker vanligen kallar ”maj 68-händelserna”. I sak hände inget ovanligt denna dag; man protesterade mot att en student som tillhörde den yttersta vänstern vid Nanterre-universitetet hade arresterats, misstänkt för att ha varit inblandad i en attack mot American Express kontor i Paris under våldsamma demonstrationer mot Vietnamkriget. 300 av hans kamrater höll ett möte vid en amfiteater och 142 av dessa beslöt att ockupera ett rum i administrationsbyggnaden över natten.

Venezuela; Chavez' borgerliga stat attackerar stålarbetarna

Published by: Internationell Revolution

Chavez regering har - med stöd av
oppositionen och fackföreningarna – tvingat fram repressiva
åtgärder mot arbetarna i den så kallade Stålzonen i Venezuela,
vilka kämpar för sina livsnödvändigheter. Här ser vi hur den
verklige senor Chavez och hans “socialism för det 21 århundradet”
fungerar.

Kapitalismen är ett döende system – en annan värld är möjlig: Kommunismen!

Published by: IKS OnlinePolitiker och ekonomer har nu svårt
att finna ord när det gäller att beskriva den allvarliga
situationen.”På randen av avgrunden”, ”en tsunami på väg”,
”finansvärldens 9/11” ...det är bara referenserna till Titanics
undergång som saknas. Vad är det som egentligen händer? Inför
denna annalkande finansiella storm är det flera tuffa frågor som
ställs. Går vi mot en ny finansiell
krasch som 1929? Hur blev det så här? Vad kan vi göra för att
försvara oss? Vad är det för värld vi lever i?

Krisen är global – det är klasskampen också!

Published by: Internationell Revolution

Men arbetare runtom i världen har
visat sin ovilja att acceptera dessa attacker. I Kina äger det rum
dagliga demonstrationer och strejker. I slutet på januari gick 2.5
miljoner arbetare ut i kamp i protest mot den ökande arbetslösheten.
Studenter och unga arbetare i Frankrike, Italien, Tyskland och i
synnerhet i Grekland har tagit till gatorna i protest mot ett
samhälle som inte erbjuder dem någon framtid. Denna ilska och
stridbarhet som vi såg hos strejkande sopåkare i Stockholm är en
del av ett internationellt svar från arbetarklassen på den
djupnande ekonomiska katastrofen.Egypten visar alternativen: Socialism eller barbari!

Published by: IKS Online

Överallt i världen finns det en växande känsla av att den nuvarande samhällsordningen inte kan fortsätta som förut. Efter revolterna under den “arabiska våren”, Indignadosrörelsen I Spanien och Occupyrörelsen I USA 2011, har under sommaren 2013 stora proteströrelser utvecklats i Turkiet och Brasilien.

Från vrede till hopp IKS uttalande om de sociala rörelserna 2011

Published by: Internationell Revolution

Detta är ett
internationellt flygblad som försöker dra provisoriska lärdomar
från de sociala rörelserna 2011, för att bidra till en vidare
debatt om deras betydelse.

Obamas seger: Kejsarens nya kläder

Published by: Internationell RevolutionNu
är alltså Obama president och vad innebär det... han har lovat
förändring, men detta är inget annat än valfläsk. Hela
valkampanjen var en hycklande lögn som slog an hos en befolkning och
framförallt en arbetarklass som är alltmer trött på misär och
krig,