Varken demokrati eller religion! Vems parti skall vi ta?

Utskriftsvänlig versionSend by email

Tidningarna i väst som har publicerat elaka teckningar på
Muhammed, vars enda syfte var att provocera och förödmjuka muslimska
minoritetsgrupper med ”yttrandefriheten” som förevändning?

Eller muslimska demonstranter som paraderar på gatorna och
förespråkar en upprepning av massakrerna den 11/9-01 eller den 7/7-05 (bomberna
på tunnelbanan i London) gentemot ”Storbritannien”, ”Danmark” eller ”Europa”?

Vilka sorters värderingar eller traditioner kan vi identifiera
oss med? Modern västlig demokrati eller Islam? Vilken ”civilisation” har den
bästa moralen, de bästa svaren på mänsklighetens problem?

För oss – kommunister, internationalister, förkämpar av
klasskampen – är svaret ingen av dem. Den s.k. ”civilisationernas kamp” är bara
en strid inom en civilisation, den kapitalistiska civilisationen. Och denna
civilisation befinner sig överallt i ett förfallande, dekadent, stadium.

Försvararna av ”yttrandefriheten” porträtterar sig som de
som försvarar framsteg och upplysning gentemot medeltida vidskeplighet eller
religiös censur. Men kapitalismen har sedan mycket lång tid upphört att
representera ett framsteg för mänskligheten.

De nuvarande predikningarna från borgarklassen till förmån
för sekulärismen och frihet har inget som helst gemensamt med den forna
borgarklassens heroiska och revolutionära kamp mot feodal dunklet. Den har
tvärtom blivit en förevändning för smutsiga rasistiska kampanjer gentemot
etniska minoriteter eller för imperialistiska äventyr runt om i världen.

Å andra sidan, finns det heller ingen världsomfattande
”Muslimsk gemenskap” som kan erbjuda ett alternativ till det ”dekadenta Väst”.
Också ”Öst” är dekadent. Religionens dominans i så många ”underutvecklade”
länder är det ideologiska uttrycket för ett system som har lagt hela världen
under sina lagar men som inte egentligen kan förena och utveckla det. Att
miljoner människor idag i desperation vänder sig till religionen för en
lösning, beror det på att den nuvarande världen inte kan erbjuda dem någon
annan framtid än fattigdom och krig.

De ”muslimska länderna” är kapitalistiska stater de också,
även om de för det mesta är svaga och utan konkurrenskraft. Och detta skulle
inte förändras det minsta även om de nuvarande muslimska regimerna skulle förvandlas
till ett enda fundamentalistiskt Kalifat. Långt ifrån att överskrida
klassmotsättningarna, används Islam, i likhet med alla religioner, som ett sätt
att underkuva de utsugna i deras utsugares intressen.

Arbetarklassen har den historiska uppgiften att frigöra
mänskligheten från alla illusioner och mystifikationer. Islam och kristendom
utgör fortfarande kraftfulla myter som används för att upprätthålla det
existerande systemet. Men demokratin är kanske den kraftfullaste myten av dem
alla, eftersom den försöker framstå som den inte är någon myt. Att välja den
ena mot den andra kan bara tjäna våra härskares intressen och hindra oss från
att utveckla vår egen vision av världen, vilken är mänsklighetens verkliga
vision: Kommunismen.

Amos 4/2-06

Territoriella situationer: