Mellanöstern

Mellanöstern

Egypten visar alternativen: Socialism eller barbari!

Överallt i världen finns det en växande känsla av att den nuvarande samhällsordningen inte kan fortsätta som förut. Efter revolterna under den “arabiska våren”, Indignadosrörelsen I Spanien och Occupyrörelsen I USA 2011, har under sommaren 2013 stora proteströrelser utvecklats i Turkiet och Brasilien.

Territoriella situationer: 

Gaza: solidaritet med krigets offer är lika med klasskamp!

Solidaritet med den lidande befolkningen i kapitalismens krigszoner betyder inte att välja det ”mindre onda” eller att stödja svagare kapitalistiska gangsters som Hizbollah och Hamas mot mer öppet aggressiva gangsters som Israel och USA.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Kriget i Irak 4 år: Ett misslyckande för den amerikanska imperialismen

Den truppförstärkning på 30 000 soldater som den amerikanska armén har tillhandahållit har inte lett till en ökande stabilitet i Irak. Tvärtom, attentaten och bomberna mot den shiamuslimska moskén i Samara och andra attentat mot både shiitiska och sunni-moskéer runt om i Irak visar bara på att barbariet blir bara värre. Dessutom varnar många bedömare för den nya amerikanska strategin om att beväpna sunnimuslimska klaner med amerikanska vapen, något som man kan anta kommer att användas i de upptrappade striderna mellan sunni och shiitisk milis.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Egypten:Ett frö till masstrejken

Irenhållningssektorn och framför allt i textilindustrin har arbetare varit ute i en lång rad illegala strejker mot de snabbt försämrade reallönerna och nedskärningar av olika bidrag. Den militanta, spontana karaktären hos dessa strider kan anas i denna beskrivning av hur en strejk bröt ut i december förra året vid den stora textilfabriken Mahalla al-Kubra’s Misr Spinning and Weaving norr om Kairo., utgjorde centrum i rörelsen. 

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Varför var det så bråttom att avrätta Saddam?

USA var mycket intresserat av att försäkra sig om att avrättningen av Saddam ägde rum innan de följande rättegångarna. Anledningen till detta är, att dessa skulle ha grävt fram alldeles för många komprometterande fakta. Det har bedömts nödvändigt att mörklägga alla minnen av det helhjärtade stöd som USA och västmakterna gav Saddams politik mellan 1979 och 1990, i synnerhet under kriget mellan Iran och Irak under åren 1980-88.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Mellan Östern: Det enda svaret på det ständigt eskalerande kriget: den internationella klasskampen!

Än en gång står Mellan Östern i lågor. Israeliska bombplan och krigsfartyg bombar systematiskt Beirut och andra mål i södra och norra Libanon. Hundratals civila har blivit dödade eller lemlästade och vital infrastruktur har förstörts. Flyktingar flyr från de bombade områdena i allt mer växande skaror. Förberedelser för en markinvasion från den israeliska arméns sida pågår när detta skrivs. I söder, på Gazaremsan, endast några månader efter Israels tillbakadragande av trupper, så har området på nytt blivit ett slagfält för israeliska trupper och beväpnade palestinska organisationer. Den israeliska militära blockaden av de båda områdena stryper ekonomin och orsakar fruktansvärt lidande för lokalbefolkningen. Men befolkningen i Israel blir också allt mer skräckslagen: Hizbollah-raketerna har redan orsakat flera dödsfall norrut när 8 människor dödades av en missil som träffade en järnvägsstation i Haifa.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Hotet av krig mot Irak: Världen sjunker ned i militärt barbari

Dag för dag får hotet om ett krig mot Irak allt klarare konturer. Bush junior planerar att gå längre än hans far gjorde 1991. Inte bara planerar han att tillfoga Irak ytterliggare ett militärt nederlag, utan denna gång är det hela Saddam Husseins regim som är målet. Detta nya krig kommer vid en tidpunkt när krigen är allt mer närvarande internationellt. Ett år efter 11:e september attackerna och deklarationen om ”krig mot terrorismen”, har hotet om krig förvärrats över hela världen, men framförallt i de länder som av USA beskrevs som en del av ”ondskans axel”

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Massakern i Beslan, mer kaos i Irak: Ännu ett steg i kapitalismens sönderfall

Den senaste händelseutvecklingen på den internationella scenen har gjort att världen har sjunkit än djupare ner i en ”ändlös fruktan”, en vansinnig serie av terrorist attacker, bombdåd, kidnappningar, gisslantaganden och mord. I Irak har detta nått proportioner som man knappast skulle kunna tro för bara några år sedan.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Varken demokrati eller religion! Vems parti skall vi ta?

Tidningarna i väst som har publicerat elaka teckningar på Muhammed, vars enda syfte var att provocera och förödmjuka muslimska minoritetsgrupper med ”yttrandefriheten” som förevändning?
Eller muslimska demonstranter som paraderar på gatorna och förespråkar en upprepning av massakrerna den 11/9-01 eller den 7/7-05 (bomberna på tunnelbanan i London) gentemot ”Storbritannien”, ”Danmark” eller ”Europa”?
Vilka sorters värderingar eller traditioner kan vi identifiera oss med? Modern västlig demokrati eller Islam? Vilken ”civilisation” har den bästa moralen, de bästa svaren på mänsklighetens problem?

Territoriella situationer: 

Prenumerera på RSS - Mellanöstern