Mellanöstern

Mellanöstern

Egypten visar alternativen: Socialism eller barbari!

Överallt i världen finns det en växande känsla av att den nuvarande samhällsordningen inte kan fortsätta som förut. Efter revolterna under den “arabiska våren”, Indignadosrörelsen I Spanien och Occupyrörelsen I USA 2011, har under sommaren 2013 stora proteströrelser utvecklats i Turkiet och Brasilien.

Territoriella situationer: 

Gaza: solidaritet med krigets offer är lika med klasskamp!

Solidaritet med den lidande
befolkningen i kapitalismens krigszoner betyder inte att välja
det ”mindre onda” eller att stödja svagare kapitalistiska
gangsters som Hizbollah och Hamas mot mer öppet aggressiva
gangsters som Israel och USA.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Kriget i Irak 4 år: Ett misslyckande för den amerikanska imperialismen

Den
truppförstärkning på 30 000 soldater som den
amerikanska armén har tillhandahållit har inte lett till
en ökande stabilitet i Irak. Tvärtom, attentaten och
bomberna mot den shiamuslimska moskén i Samara och andra
attentat mot både shiitiska och sunni-moskéer runt om i
Irak visar bara på att barbariet blir bara värre. Dessutom
varnar många bedömare för den nya amerikanska
strategin om att beväpna sunnimuslimska klaner med amerikanska
vapen, något som man kan anta kommer att användas i de
upptrappade striderna mellan sunni och shiitisk milis.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Egypten:Ett frö till masstrejken

Irenhållningssektorn och
framför allt i textilindustrin har arbetare varit ute i en lång
rad illegala strejker mot de snabbt försämrade reallönerna
och nedskärningar av olika bidrag. Den militanta, spontana
karaktären hos dessa strider kan anas i denna beskrivning av hur
en strejk bröt ut i december förra året vid den stora
textilfabriken Mahalla al-Kubra’s Misr Spinning and Weaving norr om
Kairo., utgjorde centrum i rörelsen. 

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Varför var det så bråttom att avrätta Saddam?

USA var mycket intresserat av att försäkra sig om att
avrättningen av Saddam ägde rum innan de följande rättegångarna. Anledningen
till detta är, att dessa skulle ha grävt fram alldeles för många
komprometterande fakta. Det har bedömts nödvändigt att mörklägga alla minnen av
det helhjärtade stöd som USA och västmakterna gav Saddams politik mellan 1979
och 1990, i synnerhet under kriget mellan Iran och Irak under åren 1980-88.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Mellan Östern: Det enda svaret på det ständigt eskalerande kriget: den internationella klasskampen!

Än en gång står Mellan Östern i lågor. Israeliska bombplan
och krigsfartyg bombar systematiskt Beirut och andra mål i södra och norra
Libanon. Hundratals civila har blivit dödade eller lemlästade och vital
infrastruktur har förstörts. Flyktingar flyr från de bombade områdena i allt
mer växande skaror. Förberedelser för en markinvasion från den israeliska
arméns sida pågår när detta skrivs. I söder, på Gazaremsan, endast några
månader efter Israels tillbakadragande av trupper, så har området på nytt
blivit ett slagfält för israeliska trupper och beväpnade palestinska
organisationer. Den israeliska militära blockaden av de båda områdena stryper
ekonomin och orsakar fruktansvärt lidande för lokalbefolkningen. Men
befolkningen i Israel blir också allt mer skräckslagen: Hizbollah-raketerna har
redan orsakat flera dödsfall norrut när 8 människor dödades av en missil som träffade
en järnvägsstation i Haifa.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Hotet av krig mot Irak: Världen sjunker ned i militärt barbari

Dag för dag får hotet om ett krig mot Irak allt klarare
konturer. Bush junior planerar att gå längre än hans far gjorde 1991. Inte bara
planerar han att tillfoga Irak ytterliggare ett militärt nederlag, utan denna
gång är det hela Saddam Husseins regim som är målet. Detta nya krig kommer vid
en tidpunkt när krigen är allt mer närvarande internationellt. Ett år efter
11:e september attackerna och deklarationen om ”krig mot terrorismen”, har hotet
om krig förvärrats över hela världen, men framförallt i de länder som av USA
beskrevs som en del av ”ondskans axel”

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Massakern i Beslan, mer kaos i Irak: Ännu ett steg i kapitalismens sönderfall

Den
senaste händelseutvecklingen på den internationella scenen har gjort att
världen har sjunkit än djupare ner i en ”ändlös fruktan”, en vansinnig serie av
terrorist attacker, bombdåd, kidnappningar, gisslantaganden och mord. I Irak
har detta nått proportioner som man knappast skulle kunna tro för bara några år
sedan.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Varken demokrati eller religion! Vems parti skall vi ta?

Tidningarna i väst som har publicerat elaka teckningar på
Muhammed, vars enda syfte var att provocera och förödmjuka muslimska
minoritetsgrupper med ”yttrandefriheten” som förevändning?
Eller muslimska demonstranter som paraderar på gatorna och
förespråkar en upprepning av massakrerna den 11/9-01 eller den 7/7-05 (bomberna
på tunnelbanan i London) gentemot ”Storbritannien”, ”Danmark” eller ”Europa”?
Vilka sorters värderingar eller traditioner kan vi identifiera
oss med? Modern västlig demokrati eller Islam? Vilken ”civilisation” har den
bästa moralen, de bästa svaren på mänsklighetens problem?

Territoriella situationer: 

Prenumerera på RSS - Mellanöstern