Miljö

Bara den internationella klasskampen kan få ett slut på kapitalismens drift mot förstörelse

En av de mest populära banderollerna under klimatprotesterna hade påskriften ”SYSTEMFÖRÄNDRING, INTE KLIMATFÖRÄNDRING”.

Det finns ingen tvekan om att det nuvarande systemet leder mänskligheten i riktning mot en miljökatastrof. De konkreta bevisen för detta blir allt mer tydliga dag för dag: allt mer hälsovådliga värmeböljor, skogsbränder av en aldrig tidigare skådad omfattning, smältande glaciärer, översvämningar, utrotning av djurarter – där utrotningen av den mänskliga arten är den logiska slutpunkten. Även om den globala uppvärmningen inte skulle finnas, så skulle marken, luften floderna och haven fortsatt vara förgiftade och livlösa.

Kapitalismen hotar planeten och mänsklighetens överlevnad: Bara kampen från världens proletariat göra ett slut på detta hot

Under de senaste månaderna har det skett manifestationer av unga människor i mer än 270 städer runt om i världen mot klimatförsämringarna och förstörelsen av miljön.

 

Miljötoppmötet i Köpenhamn visar att kapitalismen inte har någon lösning

De lagar som driver kapitalismen påverkar varje aspekt av det samhälle som det skapat. Detta gäller naturligtvis även de internationella toppmötena. Denna typ av möten, oavsett de syften som deklareras, och även när det förefaller som det finns gemensamma intressen, är aldrig något annat än en kamp om fördelar mellan konkurrerande nationer. Ceremonierna, de grandiosa talen och de högsvävande deklarationerna om mänskliga rättigheter, om att göra slut på fattigdomen och att rädda planeten, är bara en fasad för att lura oss. Toppmötet i Köpenhamn visade på just detta, precis som mötena i Rio de Janeiro eller Kyoto tidigare.

Obekväma sanningar om miljörörelsen

    Det måste stå utom allt tvivel, att den världsomspännande kapitalismens har kommit att orsaka en fruktansvärd miljöförstörelse, i ett system vars drivkraft är den oförsonliga jakten på profiter och ekonomisk expansion till vilket pris som helst. Trots den kör av tvivel som utgår från köpta propagandister i tjänst hos diverse högertankesmedjor och lobbyister från energiindustrin,har ackumulerandet av växthusgaser i atmosfären, orsakade av allt mer omfattande förbränning av fossila bränslen som ger energi åt industrin, transporterna och uppvärmning under kapitalismen, och den därpå ökande globala uppvärmningen, kommit att bli en allt mer uppenbar verklighet.

Arbetarklassen och miljöfrågan: Den proletära revolutionen är det enda som kan rädda miljön!

Men kan verkligen kapitalismen ta ansvar för att miljöfrågan skall kunna lösas? Räcker det med att betala utsläppsskatter, betala ”trängselavgifter – som vid infarterna till Stockholm och andra större städer i ”rusningstrafik”, sortera sopor eller handla på ”lokala” marknader? Det är detta man vill få oss att tro, eftersom ”vi människor” bär skulden till miljöförstöringen (det är ju tur att man inte skyller på djuren i alla fall!).

Forsmark och kärnkraftssäkerheten: Varför behöver kapitalismen kärnkraft?

Sommarens nära nog realiserade katastrofscenario vid Forsmarksverket i norra Uppland har den senaste månaden debatterats i media: diskussionen har framför allt rört säkerhetsrutiner, den ”mänskliga faktorns” betydelse, bristande rapportering, kort sagt en ”förflackad säkerhetskultur”. Samtidigt har rapporter kommit från Ringhalsverket på Västkusten och Oskarshamnsverket om nya fel i form av läckande ventiler, med förhöjd radioaktivitet i systemet.

Kapitalismen är orsaken till den globala uppvärmningen

Under mer än tretton års tid har forskare varnat för risken med en global uppvärmning i och med utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Den senaste Stern-rapporten om påverkan av klimatförändringarna visar hur en ekonom, understödd av den brittiska regeringen, sätter en prislapp på miljöförändringarna. Tony Blair, som blev övertygad av de oemotsägliga bevisningen, ansåg att konsekvenserna av att fortsätta som vanligt skulle vara ”fruktansvärda”.
Prenumerera på RSS - Miljö