Välkommen, IKS nya kamrater i Brasilien!

Utskriftsvänlig versionSend by email

Vi vill informera våra läsare
om skapandet av en IKS-sektion i Brasilien. Detta kommer att avsevärt
bidra till utvecklingen av vår organisations politiska närvaro
i Latinamerikas viktigaste land – ett land som har den största
industriella koncentrationen i denna region och även
internationellt. Det finns också i Brasilien en miljö av
proletära politiska grupper och element som har närmat sig
revolutionära ståndpunkter. Vi har redan berört detta
i vår press och på vår webbsida på
portugisiska, gruppen OpOp (Arbetaroppositionen), där vi också
tar upp offentliga möten och publicerar av gemensamma uttalanden
om den sociala situationen. Vi har även på vår
portugisiska webbsida publicerat debatten mellan våra två
organisationer om den historiska materialismen, och texter av OpOp
som vi anser har en särskild betydelse.. OpOp har också
deltagit i arbetet på IKS 17:e internationella kongress och på
Revolution Internationales 17:e kongress.

I Säo Paolo finns det också
en grupp som håller på att bildas som är influerad
av den kommunistiska vänsterns ståndpunkter. Vi har
nyligen etablerat politiska relationer med denna grupp, och hållit
ett gemensamt offentligt möte.

Vi hoppas naturligtvis att vårt
samarbete med dessa grupper kommer att bli närmare och än
mer fruktbart. Detta perspektiv står inte i motsättning
till vår avsikt att etablera en specifik politisk närvaro
i Brasilien. Tvärtom kommer vår permanenta närvaro i
detta land att göra det möjligt för oss att stärka
samarbetet mellan våra organisationer, detta desto mer eftersom
det mellan våra kamrater och OpOp redan finns en lång
gemensam historia, grundad på ömsesidig respekt och
förtroende.

Skapandet av vår sektion är
en konsekvens av vad IKS påbörjade för mer än 15
år sedan. Detta arbete har intensifierats de senaste åren
genom de kontakter vi har med olika grupper och element, och genom
att vi har haft offentliga möten i olika städer, där
några av dessa – som har hållits på universitet –
har varit oerhört välbesökta. För oss är
detta inte slutet på en process utan ett betydande steg i
utvecklandet av den kommunistiska vänsterns positioner på
den sydamerikanska kontinenten. Detta är inte ett brasilianskt
undantag, utan en del av samma fenomen som sker runt om i världen,
där olika grupper framträder, som en produkt av
klasskampens återkomst på en global nivå och
tendensen hos arbetarklassen att ge upphov till revolutionära
minoriteter.

IKS