Marxismen: teorin om revolutionen

Marxismen: teorin om revolutionen

Arbetarrörelsens historia: Vänsterfraktioner i försvaret av det proletära perspektivet

I dessa tider då
perspektivet av att avskaffa det kapitalistiska samhället och dess barbari
tycks ”utom räckhåll” för de flesta arbetare, måste revolutionärer mer än någonsin
insistera på långsiktigheten i sitt arbete och inte enbart låta sig fixeras av
den omedelbara situationens omständigheter. Revolutionärers arbete riktar sig
alltid mot framtiden och inte enbart en kamp till försvar av proletariatets
omedelbara intressen. Som historien har visat, kan bara en revolution bli
framgångsrik om den revolutionära organisationen, om partiet, motsvarar de
uppgifter som den måste fullgöra.

Men ett parti som kan
fullgöra sina uppgifter uppstår varken som en enkel proklamation eller
spontant, utan är resultatet av många års uppbyggande och kamp. I detta
avseende är dagens revolutionärer redan involverade i att förbereda bildandet
av det framtida partiet. Det vore fatalt om revolutionärer underskattade den
historiska betydelsen av sitt arbete.

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Lenin som filosof - Anton Pannekoek

Lenin som filosof - Anton Pannekoek (1938)

Denna text var tidigare utgiven av Arbetarpress (Förbundet Arbetarmakts förlag) juni 1973 i en stencilerad pamflett. Denna text är inskannad och konverterad till text från denna förlaga samt korrekturläst med vissa rättningar och tillägg gjorda. Som förlaga för FAM:s översättning är troligtvis den tyska utgåvan från 1938, då översättningen verkar följa denna närmare än den engelska utgåvan som gavs ut 1948 av Paul Mattick, där Anton Pannekoek själv översatte sin skrift till engelska och därvid gjort vissa mindre tillägg och omskrivningar. Vi har endast smärre ändringar och rättelser där det uppenbart varit felaktigheter och där innebörden varit oklar. I dessa fall då utgått från den tyska utgåvan (Anton Pannekoek, Lenins als Philosoph, Europäische Verlagsanstalt Frankfurt, 1969, utgiven av Alfred Schmidt). Den tyska utgåvan publicerades ursprungligen 1938 i Band I i Bibliothek der ‘Rätekorrespondenz’ som gavs ut av GIK (Gruppe Internationaler Kommunisten) i Holland. Eftersom denna text blivit inskannad från ett dåligt stencilerat underlag kan det ha insmugit sig andra fel som vi inte upptäckt.

Politiska strömningar och länkar: 

Arbetarrörelsens historia: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Andra texter från marxister och den kommunistiska vänstern

Här publicerar vi andra texter av maxister och den kommunistsiak vänstern som kan vara av intresse.

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Webbplatsstruktur: 

Subscribe to RSS - Marxismen: teorin om revolutionen