Kapitalismens förfall

Kapitalismens förfall

Teorin om kapitalismens förfall är förankrad i kärnan av den historiska materialismen: Från Marx till den kommunistiska vä

Vi påbörjar här en ny serie artiklar som ägnas åt teorin
om kapitalismens förfall (1). Sedan en tid har en kritik av detta begrepp
uppkommit. I stor utsträckning är det ett resultat av ett arbete av akademiska
eller parasitära grupperingar. Andra uttrycker däremot en reell brist på
förståelse inom den revolutionära miljön (2), eller kommer från personer som
försöker orientera sig politiskt och som ställer frågor om kapitalismens
historiska utveckling.

IKS liv: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Kapitalismens förfall