Partiell kamp

Partiell kamp

Kampen för en ”partiellt” frigörelse under kapitalismen är en omöjlighet. Endast skapandet av ett kommunistiskt samhälle kan göra ett slut på de villkor som orsakar förstrycket av kvinnan, av minoriteter, eller av folkslag. Genom att splittra upp arbetarklassen kan s.k. partiell kamp endast tjäna till kapitalismens överlevnad.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Partiell kamp