Pandemi Covid-19

Covid-19: Ett allmänt kapitalistiskt barbari eller en proletär världsrevolution

Vi publicerar detta internationella uttalande av IKS om den nuvarande Covid-19 krisen som ett "digitalt flygblad" på grund av att de restriktioner som råder just nu gör det väldigt svårt att distribuera ett pappersflygblad. Vi uppmanar alla våra läsare att använda alla de möjligheter som de har för sprida denna text, sociala media, internet forum osv. Att skriva till om de reaktioner eller diskussioner som den ger upphov, och förstås även om egna synpunkter på texten. Nu är det än mer nödvändigt för de som kämpar en proletär revolution uttrycka sin solidaritet med varandra och upprätthålla kontakten. Samtidigt som vi tvingas isolera oss rent fysiskt, kan vi fortfarande mötas politiskt.

Covid 19 pandemin: Ett symptom på att kapitalismens förfall har nått sin slutfas

 

Coronavirusepidemin orsakar tusentals dödsfall runt världen. Varför? Därför att forskningen om denna typ av virus, som varit känd under en lång tid, övergavs eftersom den inte verkade vara lönsam! Därför att då epidemin tog fart i Kina var det viktigare för de härskande i Kina att dölja allvaret i situationen för att rädda sin ekonomi och sitt rykte. Därför tvekade de inte att använda sig av alla möjliga sorters lögner och även utsatte läkarna, som varnade om det kommande utbrottet för påtryckningar.

Därför att i alla länder så vidtogs åtgärderna med isolering försent, den första omsorgen var att inte ”blockera ekonomin”, ”att affärslivet inte skulle drabbas”! Därför att överallt var det brist på ansiktsmasker, handsprit, testutrustning, sjukhusbäddar, och respiratorer. Det är nödvändigt att påminna om att i Frankrike har arbetare inom vården och på akutmottagningar strejkat under ett år i protest mot bristen på personal och materiel[1]. Politikerna har mage att tala om att skydda de mest utsatta från coronaviruset, som de äldre. Samtidigt som det varit strejker på äldreboenden har EHPAD också varit ute i strejk det senaste året mot den dåliga behandlingen av de boende på äldreboenden, ett resultat av bristen på personal för att ta hand om dem.

Prenumerera på RSS - Pandemi Covid-19