Palestina

Massakrer och krig i Israel, Gaza, Ukraina, Azerbajdzjan... Kapitalismen innebär krig! Hur kan vi få ett slut på detta?

"Ett skräckscenario", "massakrer", "terrorism", "terror", "krigsförbrytelser", "humanitär katastrof", "folkmord"... rubrikerna som täcker förstasidorna i den internationella pressen säger en hel del om omfattningen av barbariet i Gaza.

Ned med massakrerna, inget stöd till något imperialistiskt läger! Nej till pacifistiska illusioner! För proletär internationalism!

Det nuvarande imperialistiska blodbadet i Mellanöstern är bara det senaste i över ett århundrade av nästan permanent krig som har kännetecknat världskapitalismen sedan 1914.

Massakrerna på försvarslösa civila i miljoner, folkmorden, raserandet av städer och till och med hela länder har inte lett till någonting annat än ett löfte om fler och värre grymheter framöver.

Prenumerera på RSS - Palestina