Sönderfall

President Trump: en symbol för ett döende socialt system

Under det romerska rikets nedgångsfas kejsarnas var galenskap mer regel än undantag. Få historiker tvivlar på att detta var ett tecken på romarrikets skröplighet. Idag har en skrämmande clown krönts till kejsare i världens mäktigaste nation, men ändå ses det inte som ett tecken på att själva den kapitalistiska civilisationen har nått ett avancerat stadium av sitt eget förfall. Framväxten av populismen i hjärtat av systemet, som i rask takt lett till Brexit och Trumps valseger, uttrycker det faktum att den härskande klassen börjar förlora sitt grepp om det politiska maskineri som under flera decennier har använts för att hålla tillbaka kapitalismens inneboende tendens mot kollaps.

Till frågan om populismen

Diskussionstext

Denna artikel är en text som för närvarande diskuteras inom IKS och den skrevs i juni strax innan Brexitomröstningen i Storbritannien.

Vi ser för närvarande en våg av politisk populism i de gamla centrala kapitalistiska länderna. I länder där detta fenomen varit etablerat under en längre tid som i Schweiz eller Frankrike, har högerpopulisterna blivit de partier med störst väljarstöd. Mer slående är ändå uppkomsten av populism i länder som framtill nu varit kända sin för politiska stabilitet och effektiva härskande klass: USA, Storbritannien och Tyskland. I dessa länder är det endast nyligen som populismen fått ett direkt och verkligt inflytande.

Covid 19 pandemin: Ett symptom på att kapitalismens förfall har nått sin slutfas

 

Coronavirusepidemin orsakar tusentals dödsfall runt världen. Varför? Därför att forskningen om denna typ av virus, som varit känd under en lång tid, övergavs eftersom den inte verkade vara lönsam! Därför att då epidemin tog fart i Kina var det viktigare för de härskande i Kina att dölja allvaret i situationen för att rädda sin ekonomi och sitt rykte. Därför tvekade de inte att använda sig av alla möjliga sorters lögner och även utsatte läkarna, som varnade om det kommande utbrottet för påtryckningar.

Därför att i alla länder så vidtogs åtgärderna med isolering försent, den första omsorgen var att inte ”blockera ekonomin”, ”att affärslivet inte skulle drabbas”! Därför att överallt var det brist på ansiktsmasker, handsprit, testutrustning, sjukhusbäddar, och respiratorer. Det är nödvändigt att påminna om att i Frankrike har arbetare inom vården och på akutmottagningar strejkat under ett år i protest mot bristen på personal och materiel[1]. Politikerna har mage att tala om att skydda de mest utsatta från coronaviruset, som de äldre. Samtidigt som det varit strejker på äldreboenden har EHPAD också varit ute i strejk det senaste året mot den dåliga behandlingen av de boende på äldreboenden, ett resultat av bristen på personal för att ta hand om dem.

Prenumerera på RSS - Sönderfall