Maj 1937 Kulor, maskingevär, fängelser: detta är svaret från Folkfronten till arbetarna i Barcelona

Printer-friendly version

Introduktion

Vad var det ”Spanska inbördeskriget” 1936-39?

De flesta officiella historiker, förutom de från den extrema högern, presenterar Spanska inbördeskriget som ett heroiskt försvar av den demokratiskt valda regeringen mot det växande hotet från fascismen. Mer kritiska versioner, som t.ex. från trotskisterna, argumenterar för att inbördeskriget i själva verket var den spanska revolutionen. Samtidigt som de håller med om att det var nödvändigt att bekämpa för republiken mot Franco (Trotskij uppmanade sina anhängare att ’vara de bästa soldaterna för republiken’), argumenterade de också för att detta var ett led i kampen för att störta kapitalismen och för införandet av en sann arbetarrepublik. Anarkisterna, hävdar för det mesta även att ”kollektiviseringen” av fabrikerna och jordbruken under kontroll av de anarkistiska fackföreningarna, CNT, var den högsta punkten som någonsin nåddes i kampen för ett kommunistiskt samhälle.

Den italienska kommunistiska vänstern som publicerade tidskriften Bilan under 1930-talet hade en helt annan syn. För dem var demokrati och fascism två olika sidor av kapitalismen, lika reaktionära och anti-proletära. De analyserade perioden under 30-talet som ett djupt nederlag för arbetarklassen, som öppnande upp för ett andra imperialistiskt världskrig. Både fascistiska och demokratiska ideologier spelade sin del i att mobilisera arbetare för det annalkande kriget, och slakten i Spanien var en förberedelse för den större massakern som lurade i horisonten.

Detta betydde inte att Bilan inte såg existensen av en verklig klasskamp i Spanien. de hyllade de spontana strejkerna och resningen av arbetarna i Barcelona mot Frankisternas kupp i juli 1936, vilket visade på arbetarklassen förmåga att försvara sig själv när den kämpar med sina egna metoder. Men de såg också att denna initiala klassrörelse nästan omedelbart avleddes in i ett inter-kapitalistiskt krig, ja ett inter-imperialistiskt krig då stormakterna drogs in i konflikten på båda sidor, mer direkt ’Sovjet’-ryssland och Tyskland. Och den politiska kraft som på det mest avgörande sättet var involverad i att avleda arbetarklassen från kampen för sina egna intressen var styrkorna från ”vänster”, inklusive det anarkistiska CNT, som förvandlade den beväpnade arbetarmilisen från juli 1936 till kärnor i den republikanska armén, och fabriksockupanterna till ”självstyrande” företag som jobbade för full fart för krigsekonomin.

Denna förvandling skedde inte utan motstånd från arbetarklassen. I Maj 1917, kom den verkliga klasskonflikten inom det ”antifascistiska” lägret upp till ytan, när den stalinistiskt styrda polisstyrkan försökte att ta kontroll över den ockuperade telefonstationen i Barcelona och ”rensa ut” alla de som sågs som interna hinder för den republikanska krigsmaskinen. Denna aktion provocerade fram barrikader och en ny generalstrejk, denna gång ställdes arbetarna inte mot Franco utan mot den repressiva apparaten hos den demokratiska republiken. Och denna öppna klassuppdelning drog också en linje mellan de anarkister som hade blivit en del av apparaten (i praktiken det officiella CNT) och de som stod på den proletära sidan av barrikaderna, som den italienska Camillo Berneri eller gruppen Duruttis vänner, tillsammans med några element från den trotskistiska rörelsen.

Den italienska vänsterfraktionen, tillsammans med den nyligen bildade belgiska fraktionen, gav ut manifestet om händelserna i Barcelona i maj-juni 1937 som vi publicerar nedan. 70 år senare utmärker den sig för sin politiska klarhet och dess orubbliga lojalitet till internationalismen och den proletära autonomin. Även om vissa formuleringar inte längre är våra (t.ex. idén om partiet som klassen ”hjärna”), är manifestets betoning på den absoluta nödvändigheten för den kommunistiska politiska organisationen som den bästa försvararen av arbetarklassen självständighet lika giltig idag som den var då.

Word Revolution (2007-05-05)


Kulor, maskingevär, fängelser: detta är svaret från Folkfronten till arbetarna i Barcelona som vågade stå emot den kapitalistiska offensiven

ARBETARE!

Den 19 juli 1936 – krossade arbetarna i Barcelona – med sina bara händer – Francos bataljoner som var beväpnade till tänderna.

Den 4 maj 1937 – lämnade samma arbetare – nu med vapen i hand – många fler döda på gatorna än i juli när de var tvungna att kämpa mot Franco. Denna gång är det den antifascistiska regeringen – inklusive anarkisterna och som får ett indirekt stöd av POUM – som har släppt loss avskummets repressiva krafter mot arbetarna.

Den 19 juli var arbetarna i Barcelona en oövervinnerlig kraft. Deras klasskamp, fri från varje koppling med den borgerliga staten, gav ett eko inom Francos regementen och tvingade dem att bryta samman genom att väcka till liv soldaternas klassinstinkt. Det var strejken som vred gevären och kanonerna ur händerna på Franco och som splittrade hans offensiv.

Historien har bara noterat några mycket korta moment under vilken proletariatet kunnat bli helt självständiga från den kapitalistiska staten. Efter några dagar efter den 19:e juli nådde det katalanska proletariatet en skiljeväg. Antingen skulle den gå in i en HÖGRE NIVÅ i sin kamp och krossa den borgerliga staten, eller så skulle kapitalismen lyckas sammanfoga länkarna i sin maktkedja.

Vid detta stadium då klassinstinkten inte är tillräcklig och MEDVETANDET blir den avgörande faktorn, kan proletariatet bara slå sig fram om den har tillgång till det teoretiska kapital som ackumulerats med stort tålamod av dess vänsterfraktioner, som genom händelsernas utveckling utvecklats till partier. Om det spanska proletariatet idag genomlever en sådan naken tragedi, så är den ett resultat av dess brist på mognad genom att inte vara förmögen att forma sitt klassparti: hjärnan som – ENSAM – kan ge ett liv till klassen.

Från den 19 juli i Katalonien skapade arbetarna, spontant på sin egen klassterräng, de självständiga organen för sin kamp. Men omedelbart uppstod det smärtsamma dilemmat: antingen kämpa till slutet den POLITISKA KAMPEN för den fullständiga förstörelsen av den kapitalistiska staten och därmed bringa de ekonomiska och militära framstegen till sin höjdpunkt, eller lämna fiendens maskineri av förtryck orört och därigenom deformera eller likvidera arbetarnas landvinningar inom andra områden.

Klassen kämpar med de medel som påtvingas dem av situationen och på nivån av social spänning. Konfronterade med klasskonfrontationer kan inte kapitalismen någonsin drömma om att gå tillbaka till klassiska metoder av legallitet. Vad som hotar kapitalismen är SJÄLVSTÄNDIGHETEN i den proletära kampen, eftersom detta skapar villkoren för klassen att gå vidare mot det revolutionära stadiet genom att ställa frågan om att förstöra den borgerliga makten. Kapitalismen måste därför förnya sin väv av kontroller av de exploaterade massorna. Denna väv, tidigare representerade av domstolarna, polisen och fängelserna, har under den extrema situationen som var förhärskande i Barcelona tagit formen av miliskommittéer, de socialiserade industrierna, arbetarnas fackföreningar som styr nyckelsektorer av ekonomin, patrullerande medborgargarden, etc.

I Spanien idag, har historien ännu en gång ställt de problem som löst i Italien och Tyskland genom krossandet av proletariatet: arbetarna lyckades att behålla sina egna klassvapen som de själva skapade i kampens hetta, endast så länge som de använde dem mot den borgerliga staten. Arbetarna beväpnar sina framtida bödlar om de, i brist på styrka att krossa sin klassfiende, tillåter sig själva att bli fångna i nätet av borgarklassens maktapparat.

Arbetarmilisen från den 19 juli var ett organ för proletariatet. Den ”proletära milisen” den följande veckan var ett kapitalistiskt organ som var anpassat efter de behov som fanns vid det tillfället. I sitt genomförande av sin kontrarevolutionära strategi kunde borgarklassen förlita sig på centristerna (stalinisterna), CNT, FAI och POUM för att övertyga arbetarna om att STATEN FÖRÄNDRAR SIN NATUR DÅ DESS STYRANDE PERSONER ÄNDRAR FÄRG. Dold bakom en röd flagga, sätter kapitalismen igång att vässa sitt repressiva svärd som den 4:e maj var färdigt att användas för alla de krafter som sedan den 19:e juli brutit det spanska proletariatets ryggrad.

Son till Noske och Weimarkonstitutionen var Hitler; son till Giolitti och ”arbetarna” var Mussolini; son till den spanska antifascistiska fronten , ”socialiseringarna” och den ”proletära” milisen var slakten i Barcelona den 4:e maj 1937.

ENDAST DET RYSKA PROLETARIATET BESVARADE TSARISMENS FALL MED OKTOBER 1917 DÄRFÖR ATT DET ENSAMT HADE LYCKATS MED ATT BYGGA SITT KLASSPARTI GENOM ARBETET MED VÄNSTERFRAKTIONERNA.

ARBETARE!

Franco kunde förbereda sin attack under folkfrontsregeringens vingar. I en anda av samarbete försökte Barrio den 19:e juli bilda en enad regering som var kapabel att genomföra ett program för den spanska kapitalismen som helhet, antingen under Francos ledning eller under ett delat ledarskap av en kamratligt förenad vänster och höger. Men arbetarnas revolt i Barcelona, Madrid och Asturien tvingade kapitalismen att dela sin regering i två hälfter, för att fördela uppgifterna mellan dess republikanska och militära agenter, som förenade sig genom en osynlig klassolidaritet.

När Franco var oförmögen att åstadkomma en omedelbar seger, uppmanade kapitalismen arbetarna att gå i dess tjänst för att ”bekämpa fascismen”. Detta var en blodig fälla där tusentals arbete dog i tron att de under den republikanska regeringens ledarskap skulle krossa den legitima arvtagaren av kapitalismen – fascismen. Således gav de sig iväg till passen vid Aragon, till Guadarramas berg, till Asturien, för att kämpa för det antifascistiska krigets seger.

Ännu en gång, som i 1914, har historien skrivit under i blod, över arbetarnas massgravar, den oövervinnliga motsättningen som existerar mellan borgarklassen och proletariatet.

Är de militära fronterna en nödvändighet som påtvingats av den nuvarande situationen? Nej! De är en nödvändighet för kapitalismen om den skall kontrollera och krossa arbetarna! Den 4:e maj 1937 är ett slående bevis på det faktum att efter juli 1936 var proletariatet tvunget att kämpa mot Companys och Giral precis lika mycket som mot Franco. Den militära fronten kan bara gräva en grav för arbetarna därför att de representerar fronten för kapitalismens kamp mot proletariatet. Det enda svar som de spanska arbetarna kan ge till detta krig är det som gavs av deras ryska bröder 1917: revolutionär defaitism i borgarklassens båda läger, den republikanska liksom den ”fascistiska”; omvandlingen av det kapitalistiska kriget till ett krig för den fullständiga destruktionen av den borgerliga staten.

Den Italienska vänsterfraktionen har enbart fått ett stöd i sin tragiska isolering genom solidariteten från en strömning av den Internationella Kommunistiska Förbundet i Belgien, som precis har bildat den belgiska fraktionen av de Internationella Kommuniska Vänstern. Dessa två strömningar har ensamma ringt i alarmklockorna medan alla andra har proklamerat nödvändigheten av att försvara landvinningarna från revolutionen, att krossa Franco för att senare kunna krossa Caballero.

De senaste händelserna i Barcelona är en dyster bekräftelse på våra initiala teser. De visade hur folkfronten, flankerad av anarkisterna och POUM, vände sig mot de upproriska arbetarna den 4:e maj med samma grymhet som Franco.

Växlingarna på det militära slagfältet var lika många tillfällen för den republikanska regeringen att återta sitt grepp över massorna. I frånvaron av en proletär politik av revolutionär defaitism, var både de militära framgångarna och bakslagen för den republikanska armén steg i det blodiga nederlaget för arbetarklassen. Vid Badajoz, Irún och vid San Sebastián, bidrog folkfronten till avsiktliga massakrer av proletariatet samtidigt som man stärkte väven av borgfred, eftersom man var tvungen att disciplinera och centralisera armén för att vinna det antifascistiska kriget. Motståndet i Madrid, å andra sidan, underlättade folkfrontens offensiv som nu kunde göra sig av med sin forna lakej, POUM, och förberedda attacken den 4:e maj. Malagas fall förstärkte borgfredens blodiga kedjor, medan den militära segern vid Guadalajara öppnade upp en period som kulminerade i massakrerna i Barcelona. Attacken den 4:e maj spirade och blommade i en atmosfär av krigsfeber.

Parallellt med allt detta gav det spanska kapitalets utrotningskrig över hela världen liv åt de repressiva krafterna inom den internationella borgarklassen: den fascistiska och ”antifascistiska” döden i Spanien ackompanjerades av mord i Moskva och maskingevärssalvor i Clichy. Och det var på det antifascistsiska blodiga altaret som förrädarna mobiliserade arbetarna i Bryssel bakom den demokratiska flygeln av den belgiska kapitalismen i valen den 11 april 1937. ”VAPEN TILL SPANIEN”: detta var det stora slagordet som trummades in i arbetarnas öron. Dessa vapen har använts för att skjuta sina bröder i Barcelona. Sovjetryssland, genom att samarbeta i beväpningen av det antifascistiska kriget, har också demonstrerat att det är en del av det kapitalistiska systemet in denna slakt. På order av Stalin – som exponerade sitt antikommunistiska våld den 3 mars 1937 – tog PSUC i Katalonien initiativet i dessa massakrer.

Ännu en gång, som i 1914, använder arbetarna sina vapen för döda varandra istället för att använda dem för att förstöra den kapitalistiska förstryckarregimen.

ARBETARE!

Den 4 maj 1937 återvände arbetarna i Barcelona till den väg som det hade tagit up den 19 juli, den väg som kapitalismen hade lyckats med att avleda dem från med hjälp av alla de krafter som folkfronten bestod av. Genom att starta generalstrejken, även inom de sektorer som presenterades som REVOLUTIONENS LANDVINNINGAR, bildade de en klassfront mot det republikansk-fascistiska blocket av kapitalet. Den republikanska regeringen svarade med samma brutalitet som Franco visade vid Badajoz och Irún. Om Salamanca regeringen inte drog fördel av denna konfrontation bakom Aragonfronten för att gå till offensiv, var det enbart därför att den visste att dess medbrottslingar till vänster skulle på ett beundransvärt sätt genomföra sin roll som proletariatets bödlar.

Utmattade av tio månader av krig, av klassamarbete av CNT, av FAI och av POUM, led det katalanska proletariatet ett fruktansvärt nederlag. Men detta nederlag är också ett steg mot morgondagens seger, ett moment i frigörelsen av proletariatet, därför att det kännetecknar förfallet för de ideologier som möjliggjorde för kapitalismen att upprätthålla sitt styre trots den gigantiska chocken från den 19:e juli.

Nej, det proletariat som föll den 4:e maj kan inte åberopas av någon av de politiska rörelser som den 19 juli avledde dem från sin egen klassterräng in i antifascismen käftar. De stupade arbetarna tillhör proletariatet och till proletariatet ensamt. De representerar råmaterialet till arbetarklasens hjärna: den kommunistiska revolutionens klassparti.

Arbetarna över hela världen bugar framför de döda och gör anspråk på deras kroppar mot alla förrädare: dagens och morgondagens förrädare. Proletariatet över hela världen hälsar Berneri som en av sina egna, och hans martyrskap för anarkismens ideal är ännu en protest mot den politiska skola som har mött sitt förfall under dessa händelser i Spanien. Det var under ledning av en regering inom vilka anarkisterna deltog, som polisen behandlade Berneris kropp på samma sätt som Mussolini gjorde med Matteottis kropp!

ARBETARE!

Slakten i Barcelona förebådar ännu mer blodig repression mot arbetarna i Spanien och i resten av världen. Men det är ännu mer en försmak på den sociala smältdegel som imorgon kommer att svepa tvärs över hela den kapitalistiska världen.

Inom blott tio månader var kapitalismen tvungen att använda hela sin politiska arsenal som den hade hoppas att få använda för att smula sönder proletariatet, för att förhindra klassen från att genomföra sin uppgift att bilda partiet, vapnet för dess frigörelse, och skapa det kommunistiska samhället. Centrism och anarkism har i Spanien nått sitt slut, genom att återvända till socialdemokratins fållor, som var fallet 1914 då kriget reducerade den andra internationalen till ett lik. I Spanien har kapitalismen släppt loss en kamp av internationell betydelse: kampen mellan fascismen och antifascismen. I den extrema formen av en väpnad konfrontation demonstrerar den akuta spänningen mellan klasserna på den internationella arenan.

Dödandet i Barcelona har öppnat vägen för bildandet av arbetarklassens parti. Alla de politiska krafter som uppmanade arbetarna att kämpa för revolutionen samtidigt som de mobiliserade dem in i ett kapitalistiskt krig har förpassad sig till den andra sidan av barrikaden. För världens arbetarklass öppnar sig en ljus horisont upp: en horisont där arbetarna i Barcelona skrivit in med sitt eget blod klassens lärdomar som redan skisserades i blod av de döda mellan 1914-18.

ARBETARNAS KAMP ÄR EN PROLETÄR KAMP ENDAST OM DEN RIKTAS MOT KAPITALISMEN OCH DESS STAT: DEN TJÄNAR FIENDENS INTRESSEN OM DEN INTE RIKTAS MOT BÅDA, VID VARJE ÖGONBLICK, INOM VARJE OMRÅDE, INOM ALLA PROLETARIATETS ORGANISATIONER SOM SITUATIONEN SKAPAR.

Det internationella proletariatet måste kämpa mot kapitalismen även när den senare börjar förtrycka dess tidigare lakejer. Det är arbetarklassen, inte dess klassfiender, som har ansvaret för att göra upp med de krafter som en gång var en del av dess egen utveckling som en klass, som var moment i dess kamp för frigörelse från det kapitalistiska slaveriet.

Den internationella kamp som den spanska kapitalismen har satt igång mot proletariatet har öppnat upp ett nytt kapitel i fraktioneras liv i de olika länderna. Det internationella proletariatet, som måste fortsätta sin kamp mot ”byggare” av artificiella internationaler, vet att det endast kan bygga den proletära internationalen i en situation där en djupgående omvandling av en globala styrkebalansen har öppnat upp vägen för den kommunistiska revolutionen. Inför kriget i Spanien, i sig själv ett uttryck för en utveckling av en revolutionär jäsning i andra länder, upplever det internationella proletariatet att tiden har kommit för att föra samman de första internationella länkarna mellan den kommunistiska vänsterns fraktioner.

ARBETARE I HELA VÄRLDEN!

Din klass är oövervinnerlig; den är motorn bakom den historiska utvecklingen. Händelserna i Spanien är ett bevis på detta, därför att din klass ENSAM är den som är huvudfrågan i de strider som skakar hela världen!

Detta nederlag får inte demoralisera dig. Du måste dra lärdomar från detta nederlag för morgondagens segrar!

På din egen klassgrund, förstärk vår klassenhet, bortom alla gränser, mot alla mystifikationer från den kapitalistiska fienden!

I Spanien, mot varje försök till en kompromiss som syftar till att etablerandet av en fred baserad på kapitalistisk exploatering, kämpa tillbaka genom att fraternisera mellan de exploaterade i båda arméerna och en samtidig kamp mot kapitalismen!

På fötter för en revolutionär kamp i alla länder!

Framåt för bildandet av en internationell byrå för att accelerera bildandet av vänsterfraktioner i varje land!

Låt oss resa den kommunistiska revolutionens standar som de fascistsiska och antifascistiska mördarna försöker förhindra de besegrade arbetarna att föra vidare till sina klassbröder

Låt oss vara värdiga våra bröder som fallit!

Länge leve den internationella kommunistiska revolutionen!

De belgiska och italienska fraktionerna av den internationella kommunistiska vänstern (Bilan, nr 41, Juni 1937)Politiska strömningar och länkar: 

Arbetarrörelsens historia: 

Historiska händelser: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: