Internationell Revolution nr. 103, Maj – Juli 2005