Internationell Revolution nr. 102, Feb - April 2005