Internationell Revolution nr. 104, Aug – Sept 2005