Internationell Revolution nr. 101, Nov 2004 – Jan 2005