Internationell Revolution nr. 98, Feb - April 2004