Internationell Revolution nr. 100, Sept – Okt 2004