Internationella Byrån för det Revolutionära Partiet (IBRP)

IBRP bildades efter upplösningen (som dess medlemmar iscensatte) 1979 av de vänsterkommunistiska konferenserna, inom vilka IKS också spelade en ledande roll. Av dess två bildande grupper kom en (Battaglia Comunista) från en splittringen 1952 inom den Internationalistiska Kommunistiska Partiet. Internationella Byrån för det Revolutionära Partiet, bildades 1984 av Communist Workers Organisation (i Storbritannien ) och Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista i Italien).

Debatt med IBRP: De marxistiska och opportunistiska visionerna för att skapa partiet

Under de senaste månaderna har IBRP (1) publicerat artiklar i sin press om behovet av en omstöpning av de revolutionära krafterna med ett perspektiv av att skapa ett framtida internationellt kommunistiskt parti. En av dessa artiklar "Revolutionärer, internationalister inför perspektivet av krig och proletariatets situation." (2), är ett dokument som är framtaget i perioden efter förra årets krig i Kosovo (1999):
Prenumerera på RSS - Internationella Byrån för det Revolutionära Partiet (IBRP)