Ungern

Ungern 56 En proletär revolt mot kapitalismen

Lärdomarna från arbetarnas kamp i Ungern 56 är viktiga även idag. Inte minst för att förstå vad som utmärker en proletär rörelse som uppstår mitt i en allmän och borgerlig eller småborgerlig protest, inte minst dess tendens att alltid försöka gå utöver den lokala och nationella ramen, dess oförsonliga konfrontation med alla borgerliga fraktioner, och därigenom bli en verklig utmaning mot hela det kapitalistiska systemet.

 

 

Prenumerera på RSS - Ungern