1917 – Ryska revolutionen

Hundra år sedan Kronstadupproret

Efter den ryska revolutionen 1917, revolutionen i Tyskland 1918, bildandet av kommunistiska internationalen 1919 så minns vi hundraårsdagen av det tragiska krossandet av arbetarnas, soldaternas och matrosernas uppror i Kronstadt 1921 med dokumentet "lärdomar av Kronstadt" från International Review 3 (1) i syfte att verkligen dra de viktigaste lärdomarna av denna händelser för framtidens klasstrider.

Februari 1917: Arbetarråden öppnar vägen mot den proletära revolutionen.

Den ryska revolutionen 1917 var en massrörelse av de exploaterade, den största, den mest medvetna och den rikligaste med erfarenheter, med initiativ och en kreativitet som inte hade skådats tidigare i historien. Miljoner proletärer kom över sin isolering och förenade sig medvetet, skaffade sig medlen att agera kollektivt som en kraft, skapade sina egna instrument för att vräka den borgerliga staten över ända och ta makten

1940 Mordet på Trotskij: Trotskij dog som en representant för arbetarklassen

För sextio år sedan, den 20 augusti 1940 dog Leo Trotskij, mördad av en av Stalins underhuggare. Det andra världskriget hade just börjat. I denna artikel vill inte bara minnas en stor kämpe för proletariatets sak, utan även delvis gå ifrån etiketten vid jubileum och ta tillfället i akt att diskutera några av hans misstag och de politiska ståndpunkter han utvecklade i början av kriget.

Kommunismen inte bara en ”god ide” Trotskij och kommunismens kultur

Vi publicerar här den andra fristående delen av två om Trotskijs bok Litteratur och revolution. Den första delen som publicerades i International Review nr109 tog framförallt upp diskussionen om en ”proletär kultur” under de första åren av den ryska revolutionen. Denna artikel var en introduktion till ett extrakt från Litteratur och revolution. Detta verk av Trotskij ger enligt vår uppfattning den mest utvecklade ramen för att närma sig denna diskussion och för att dra upp riktlinjerna för den proletära politiska maktens förhållningssätt till den kulturella sfären.

Lenin som filosof - Anton Pannekoek

Lenin som filosof - Anton Pannekoek (1938)

Denna text var tidigare utgiven av Arbetarpress (Förbundet Arbetarmakts förlag) juni 1973 i en stencilerad pamflett. Denna text är inskannad och konverterad till text från denna förlaga samt korrekturläst med vissa rättningar och tillägg gjorda. Som förlaga för FAM:s översättning är troligtvis den tyska utgåvan från 1938, då översättningen verkar följa denna närmare än den engelska utgåvan som gavs ut 1948 av Paul Mattick, där Anton Pannekoek själv översatte sin skrift till engelska och därvid gjort vissa mindre tillägg och omskrivningar. Vi har endast smärre ändringar och rättelser där det uppenbart varit felaktigheter och där innebörden varit oklar. I dessa fall då utgått från den tyska utgåvan (Anton Pannekoek, Lenins als Philosoph, Europäische Verlagsanstalt Frankfurt, 1969, utgiven av Alfred Schmidt). Den tyska utgåvan publicerades ursprungligen 1938 i Band I i Bibliothek der ‘Rätekorrespondenz’ som gavs ut av GIK (Gruppe Internationaler Kommunisten) i Holland. Eftersom denna text blivit inskannad från ett dåligt stencilerat underlag kan det ha insmugit sig andra fel som vi inte upptäckt.

Prenumerera på RSS - 1917 – Ryska revolutionen