Presentation av en nyutkommen bok:

Printer-friendly version

”Kommunismen är inte en vacker idé, utan en materiell nödvändighet” (del 1)

”Kommunism? Jaså det, som det var i Ryssland. Staten kontrollerar hela ekonomin. Förutom några få byråkrater, som tar alla beslut, och alla fick samma låga lön. Ingen fick lämna landet”.

Nej! Detta är inte Marx´ kommunism, som såg framför sig avskaffandet av lönearbetet, avskaffandet av staten och nationsgränser, till ett samhälle av fritt associerade producenter!

”Jaså den kommunismen. En underbar utopi. En fin idé, men det fungerar inte i verkligheten…bättre att göra vad vi kan för att göra kapitalismen mer human”.

Vad som inte fungerar är kapitalismen, som sedan länge har överlevt sig själv och som drar med sig mänskligheten i en mardröm av ekonomisk kollaps, krig och miljöförstöring. Kommunismen är en nödvändighet för den fortsatta överlevnaden och utvecklingen av den mänskliga arten. Den är dessutom ingen utopi. Den uttrycker arbetarklassens grundläggande historiska intressen.

Sedan 1990 och kollapsen av det ”kommunistiska” blocket – i själva verket en form av statskapitalism – har IKS publicerat en serie artiklar om kommunismen i sitt teoretiska organ Revue Internationale/International Review. Från början var detta projekt avsett att bli en serie om fyra eller fem artiklar som klargjorde den verkliga betydelsen av kommunismen som svar till borgarklassens lögnaktiga likställande av stalinism och kommunism. När vi försökte tillämpa den historiska metoden så rigoröst som möjligt, växte serien till en mer djupgående undersökning av det kommunistiska programmets historia, det successiva berikandet av detta genom viktiga händelser i arbetarrörelsens historia och i bidragen och debatterna från de kommunistiska minoriteterna. Den första volymen av denna serie har just publicerats i bokform.

Även om huvuddelen av kapitlen i boken med nödvändighet är ägnade åt grundläggande politiska frågor, eftersom det första steget mot skapandet av kommunismen är upprättandet av proletariatets diktatur, så är en av bokens förutsättningar att kommunismen kommer att föra mänskligheten bortom politikens realitet och kunna frisläppa dess verkliga sociala natur. Boken ställer också frågan om en marxistisk antropologi, om frågor som går till grunden i vår förståelse av mänskligheten som art. Sammansmältningen av de ”politiska” och ”antropologiska” dimensionerna i serien har i själva verket varit ett av dess ledmotiv. Denna första volym börjar därför med den ”primitiva” kommunismen och de utopiska socialisterna, och med den unge Marx grandiosa vision av människans alienation och de slutgiltiga målen för kommunismen; den slutar efter masstrejken 1905 som signalerade att kapitalismen var på väg in i en epok där den kommunistiska revolutionen hade utvecklats från ett allmänt perspektiv för arbetarrörelsen till att omedelbart ställas på historiens dagordning.

Den andra volymen av denna serie berör perioden från masstrejken 1905 till slutet av den stora revolutionära våg som följde på det första världskriget. En tredje volym är också planerad, och vi avser att publicera båda som kompletterade volymer till den som just publicerats.

Boken kan beställas från oss. Den kostar 100 kronor + porto om den beställs från I.R.

IKS.

Allmänna teoretiska frågor: