Varken demokrati eller religion! Vems parti skall vi ta?

Printer-friendly version

Tidningarna i väst som har publicerat elaka teckningar på Muhammed, vars enda syfte var att provocera och förödmjuka muslimska minoritetsgrupper med ”yttrandefriheten” som förevändning?

Eller muslimska demonstranter som paraderar på gatorna och förespråkar en upprepning av massakrerna den 11/9-01 eller den 7/7-05 (bomberna på tunnelbanan i London) gentemot ”Storbritannien”, ”Danmark” eller ”Europa”?

Vilka sorters värderingar eller traditioner kan vi identifiera oss med? Modern västlig demokrati eller Islam? Vilken ”civilisation” har den bästa moralen, de bästa svaren på mänsklighetens problem?

För oss – kommunister, internationalister, förkämpar av klasskampen – är svaret ingen av dem. Den s.k. ”civilisationernas kamp” är bara en strid inom en civilisation, den kapitalistiska civilisationen. Och denna civilisation befinner sig överallt i ett förfallande, dekadent, stadium.

Försvararna av ”yttrandefriheten” porträtterar sig som de som försvarar framsteg och upplysning gentemot medeltida vidskeplighet eller religiös censur. Men kapitalismen har sedan mycket lång tid upphört att representera ett framsteg för mänskligheten.

De nuvarande predikningarna från borgarklassen till förmån för sekulärismen och frihet har inget som helst gemensamt med den forna borgarklassens heroiska och revolutionära kamp mot feodal dunklet. Den har tvärtom blivit en förevändning för smutsiga rasistiska kampanjer gentemot etniska minoriteter eller för imperialistiska äventyr runt om i världen.

Å andra sidan, finns det heller ingen världsomfattande ”Muslimsk gemenskap” som kan erbjuda ett alternativ till det ”dekadenta Väst”. Också ”Öst” är dekadent. Religionens dominans i så många ”underutvecklade” länder är det ideologiska uttrycket för ett system som har lagt hela världen under sina lagar men som inte egentligen kan förena och utveckla det. Att miljoner människor idag i desperation vänder sig till religionen för en lösning, beror det på att den nuvarande världen inte kan erbjuda dem någon annan framtid än fattigdom och krig.

De ”muslimska länderna” är kapitalistiska stater de också, även om de för det mesta är svaga och utan konkurrenskraft. Och detta skulle inte förändras det minsta även om de nuvarande muslimska regimerna skulle förvandlas till ett enda fundamentalistiskt Kalifat. Långt ifrån att överskrida klassmotsättningarna, används Islam, i likhet med alla religioner, som ett sätt att underkuva de utsugna i deras utsugares intressen.

Arbetarklassen har den historiska uppgiften att frigöra mänskligheten från alla illusioner och mystifikationer. Islam och kristendom utgör fortfarande kraftfulla myter som används för att upprätthålla det existerande systemet. Men demokratin är kanske den kraftfullaste myten av dem alla, eftersom den försöker framstå som den inte är någon myt. Att välja den ena mot den andra kan bara tjäna våra härskares intressen och hindra oss från att utveckla vår egen vision av världen, vilken är mänsklighetens verkliga vision: Kommunismen.

Amos 4/2-06

Territoriella situationer: