Internationella Kommunistiska Strömningen

Välkomna, IKS nya sektioner i Turkiet och på Filippinerna!

Under IKS senaste kongresser, har vi pekat på en internationell trend som består i att nya grupper uppstår och individer kommer fram, som rör sig mot vänsterkommunistiska ståndpunkter, och vi har lyft fram både betydelsen i denna process, och det ansvar som det innebär för vår organisation:

IKS 13:e kongress: Resolution om den internationella situationen

Nittonhundratalet inleddes med att det kapitalistiska systemet gick in i sin förfallsperiod, med första världskriget och med den första världsomspännande proletära revolutionära stormen som fick ett stopp på kriget och satte igång en kamp för ett kommunistiskt samhälle. Redan vid denna tid visade deiskt samhälle. Redan vid denna tid visade den revolutionära marxismen på de två alternativ som mänskligheten står inför: socialism eller barbari - och förutsade att i händelse av ett nederlag för revolutionen, skulle det första världskriget följas av ett andra världskrig, och av den största och farligaste tillbakagången för den mänskliga kulturen i mänsklighetens historia.

IKS 13:e kongress: - Presentation

IKS höll sin 13:e kongress i slutet av mars och början av april 1999. Som för varje organisation i arbetarrörelsen, är kongressen ett mycket viktigt ögonblick i vår organisations liv och aktiviteter. Denna kongress, hade dock en alldeles särskild betydelse. Å ena sidan var den den sista under 1900-talet, och de förberedande  rapporterna var mer än vanligt inriktade på att ge en historisk dimension till de områden som de behandlade. Å den andra sidan, oavsett vilka krav som almanackan ställer, ägde kongressen rum i ett ögonblick som kännetecknades av historiens accelerering genom kriget i Jugoslavien.

Hur blir man medlem i IKS?

De senaste månaderna har vår organisation mottagit flera brev från läsare som har ställt frågan ”hur ska man göra för att bli medlem i IKS?”. Denna önskan hos dessa personer som söker efter ett klassperspektiv, att förverkliga en militant övertygelse, har uttryckts i flera olika delar av världen, i länder så olika som Frankrike, USA, Storbritannien och Bangla Desh. Vi har redan svarat dessa läsare personligen och föreslagit att de påbörjar en diskussion med vår organisation för att klargöra och tydliggöra våra ståndpunkter.

IKS plattform

Efter den längsta och djupaste period av kontrarevolution som proletariatet någonsin upplevt, börjar det åter upptäcka klasskampens väg. Denna kamp är redan den mest

Grundläggande ståndpunkter

Internationella Kommunistiska Strömningen försvarar följande grundläggande politiska ståndpunkter...

Internationell Revolution, Internationella Kommunistiska Strömningens sektion i Sverige, försvarar följande politiska ståndpunkter:

*Sedan första världskriget har kapitalismen varit ett socialt system i förfall. Det har två gånger kastat mänskligheten in i en barbarisk cykel av kriser, världskrig, återuppbyggnad och nya kriser. Under 80-talet har det inträtt i sin slutgiltiga fas i detta förfall, sönderfallet.

Prenumerera på RSS - Internationella Kommunistiska Strömningen