Revolutionär syndikalism

Även om det inte längre är möjligt för proletariatet att skapa någon form av fackförening idag, finns det idag några som går tillbaka till den internationalistiska revolutionära syndikalistiska traditionen, närmare bestämt till sådana organisationer som International Workers of the World (IWW)

Arbetarrörelsens historia - Vad innebär revolutionär syndikalism?

Allt sedan 1968, och i synnerhet efter östblockets kollaps, har många av de som vill arbeta för revolutionen vänt ryggen till erfarenheterna från den ryska revolutionen och den tredje internationalen, och i stället sökt lärdomar för arbetarklassens kamp ur en annan tradition: den "revolutionära syndikalismen" (stundtals kallad "anarko-syndikalism")
Prenumerera på RSS - Revolutionär syndikalism