Internationalistisk anarkism

Vi använder denna term för att göra en distinktion mellan den ”officiella anarkismen”, som i praktiken inte går att skilja från Trotskismen i sitt stöd till alla möjliga vänsterrörelser (nationell befrielse, arbete i fackföreningarna, mm) och de grupper som, även om de identifierar sig med anarkismen och inte den marxistiska traditionen, trots detta står på den internationalistiska sidan av klassfronten.

Prenumerera på RSS - Internationalistisk anarkism