Argentina

Argentina: Proletariatet kan bara slå tillbaka borgarklassens attacker på sin egen klassterräng

Händelserna i Argentina mellan december 2001 och februari 2002 gav upphov till ett stort intresse bland politiskt intresserade runt om i världen. Dessa har skapat diskussioner och reflexioner på arbetsplatser och bland kampvilliga arbetare. En del trotskister har till och med talat om " början på en revolution".
Prenumerera på RSS - Argentina