Religion

Frågan hur man skall förstå och reagera på fenomenet religiös tro har alltid varit en viktig fråga för arbetarrörelsen.

Islams återkomst: Ett symtom på sönderfallet i den kapitalistiska samhällsstrukturen

Artikeln är ett bidrag till att försöka avmystifiera idén att militant islamism är något som står utanför, och till och med emot, den borgerliga civilisationen. Vi ska tvärtom istället visa att den endast kan förstås som en produkt: ett koncentrerat uttryck för samma civilisations historiska förfall.
Prenumerera på RSS - Religion