Ekonomi

Kapitalismen är ett döende system – en annan värld är möjlig: Kommunismen!

Politiker och ekonomer har nu svårt att finna ord när det gäller att beskriva den allvarliga situationen.”På randen av avgrunden”, ”en tsunami på väg”, ”finansvärldens 9/11” ...det är bara referenserna till Titanics undergång som saknas. Vad är det som egentligen händer? Inför denna annalkande finansiella storm är det flera tuffa frågor som ställs. Går vi mot en ny finansiell krasch som 1929? Hur blev det så här? Vad kan vi göra för att försvara oss? Vad är det för värld vi lever i?

Teorin om kapitalismens förfall är förankrad i kärnan av den historiska materialismen: Från Marx till den kommunistiska vä

Vi påbörjar här en ny serie artiklar som ägnas åt teorin om kapitalismens förfall (1). Sedan en tid har en kritik av detta begrepp uppkommit. I stor utsträckning är det ett resultat av ett arbete av akademiska eller parasitära grupperingar. Andra uttrycker däremot en reell brist på förståelse inom den revolutionära miljön (2), eller kommer från personer som försöker orientera sig politiskt och som ställer frågor om kapitalismens historiska utveckling.
Prenumerera på RSS - Ekonomi