Kultur

Kommunismen inte bara en ”god ide” Trotskij och kommunismens kultur

Vi publicerar här den andra fristående delen av två om Trotskijs bok Litteratur och revolution. Den första delen som publicerades i International Review nr109 tog framförallt upp diskussionen om en ”proletär kultur” under de första åren av den ryska revolutionen. Denna artikel var en introduktion till ett extrakt från Litteratur och revolution. Detta verk av Trotskij ger enligt vår uppfattning den mest utvecklade ramen för att närma sig denna diskussion och för att dra upp riktlinjerna för den proletära politiska maktens förhållningssätt till den kulturella sfären.
Prenumerera på RSS - Kultur