Den revolutionära vågen, 1917-1923

Februari 1917: Arbetarråden öppnar vägen mot den proletära revolutionen.

Den ryska revolutionen 1917 var en massrörelse av de exploaterade, den största, den mest medvetna och den rikligaste med erfarenheter, med initiativ och en kreativitet som inte hade skådats tidigare i historien. Miljoner proletärer kom över sin isolering och förenade sig medvetet, skaffade sig medlen att agera kollektivt som en kraft, skapade sina egna instrument för att vräka den borgerliga staten över ända och ta makten
Prenumerera på RSS - Den revolutionära vågen, 1917-1923