Det parlamentariska spelet

Parlamentet och de parlamentariska valen har ingenting att erbjuda arbetarklassen.

Valfrågan under kapitalismens uppgångs- och förfallsperiod

Under kapitalismens uppgångsperiod

1800-talet var den period då kapitalismen verkligen utvecklades, då kapitalismen använde kampen för allmän rösträtt och parlamentariskt agerande i kampen mot både aristokratin och borgarklassens egna bakåtsträvande fraktioner. Rosa Luxemburg visade på detta i en artikel ”Socialdemokratin och Parlamentarismen” som skrevs 1904:

Varför sitter det idag vänsterpartier vid makten i de flesta europeiska länderna?

Det är alltså en fråga om att förstå orsakerna till ett politiskt fenomen som vi ser på en europeisk skala, men som på en internationell nivå motsvaras av demokraterna i USA. Innan vi går in på orsakerna till detta fenomen, är det en fråga som vi i synnerhet måste besvara: kan vi påstå att det ra: kan vi påstå att det faktum, att socialdemokratin har en dominerande roll, är ett resultat av ett generellt fenomen med samma orsaker i alla länder, eller är det snarare så att det är en serie speciella och unika situationer i varje land som av en ren tillfällighet sker samtidigt?
Prenumerera på RSS - Det parlamentariska spelet