Situationen i Sverige

Sjuksköterskestrejker i Sverige och Danmark; Klasskamp är alltid ”samhällsfarlig”!

Sedan den 21 april har 2500 av 3500 varslade sjuksköterskor befunnit sig i strejk över hela Sverige. Borgarklassens media har fokuserat på ”risker” för sjukvården när akutmottagningar stängs och patienter flyttas till andra sjukhus.
Prenumerera på RSS - Situationen i Sverige