Bortre Asien

Internationalistisk deklaration från Korea mot krigshotet

I slutet av oktober 2006, kallade den Socialistiska Politiska Alliansen (SPA) till en konferens av internationalistiska organisationer i de sykoreanska städerna Seoul och Ulsan. Även om antalet närvarande vara litet, är SPA det första organiserade uttrycket i bortre Asien (så vitt vi vet) för vänsterkommunistiska principer och denna konferens var helt säkert den första i sitt slag. Som sådant är den av historisk betydelse och IKS gav den sitt helhjärtade stöd genom att skicka en delegation till konferensen. (1).

Prenumerera på RSS - Bortre Asien