Läsarbrev

Våra artiklar är nu öppna för kommentarer

 

En öppen och kamratlig diskussion är grundläggande för att utveckla revolutionära ståndpunkter. Därför har vi nu öppnat våra artiklar för kommentarer från våra läsare. Vi hälsar alla läsare välkomna att ge kommentarer, förslag och kritik av våra artiklar, för att på så sätt stimulera diskussionen mellan revolutionärer.

Diskussion om IKS på Socialism.nu

Vi kommer i denna artikel att ta upp några av de frågor som vi anser har ett mer generellt intresse. Framförallt frågan om vad en vänsterkommunistisk tradition och organisation är för något. Denna fråga ställdes på lite olika sätt i diskussionen i olika inlägg.

Läasrbrev om Franz Jakubowski

Vi tycker att det här en intressant artikel som vi har fått från en läsare i Norge angående Franz Jakubowski, intressant att publicera därför att F. Jakubowski var onekligen in mycket intressant marxistisk teoretiker, som vare sig tillhörde den tysk-holländska eller den italienska vänstern utan som Karl Korsch (och med influenser från G.Lukács) var medlem i KPD (Komunistische Partei Deutschlands) fram till 1926, och tillhörde den vänsteropposition som upprördes över kommunistpartiernas degenerering. Vi rekommenderar också våra läsare att försöka få tag i och läsa ”Ideology and Superstructure” som Pluto press gav ut 1990.

Läsarbrev: Terrorismen ett hinder för arbetarklassens kamp

Vi publicerar här en artikel som en läsare sänt till oss. Den tar upp flera viktiga frågor: Det som vi är överens om, men det är framförallt två frågor där det finns en stor skillnad mellan det som kamraten för fram i sin text och IKS ståndpunkter. Det är framförallt frågan om terrorismen som ett vapen som arbetarklassen kan använda i sin kamp. Här det viktigt att vara väldigt tydlig med att terrorism inte har något som helst med arbetarklassens kamp att göra. Den andra frågan är antifascism som historiskt sett varit ett väldigt effektivt sätt att leda in arbetarklassens kamp till ett stöd för en lite mer ”demokratisk” form av kapitalets diktatur.

Läsarbrev: Arbetarklassens sociala natur under kapitalismen

Vi publicerar här en brevväxling som tar upp frågor om arbetarklassens sociala natur under kapitalismen. Dessa är långtifrån akademiska frågor. De är istället i högsta grad politiska spörsmål med direkta konsekvenser för hur man ser på arbetarklassens möjligheter att utveckla sin kamp för ett annat samhälle.

Prenumerera på RSS - Läsarbrev