Kongressresolutioner

IKS 18 kongress Ett förenande av de internationalistiska krafterna

slutet av maj 2009 höll IKS sin 18 internationella kongress. Som vi alltid har gjort tidigare, vilket är en tradition inom arbetarrörelsen, så presenterar vi för våra läsare de huvudsakliga diskussionerna under denna kongress, eftersom de inte bara är en intern affär, utan rör hela arbetarklassen.

IKS 17:e kongress: IKS 17:e kongress: Välkommen till en ny generation revolutionärer

I slutet av maj höll IKS sin 17:e internationella kongress. Eftersom de revolutionära organisationer inte existerar för sig egen skull, utan är ett uttryck för proletariatet och en aktiv faktor i dess liv, har de en skyldighet att redovisa för sin klass det arbete som utförts av dess viktigaste organ – kongressen. Detta är syftet med denna artikel.

Alla IKS kongresser är givetvis mycket viktiga moment i organisationens liv. Men det första som vi måste säga om den kongress vi höll i våras är att den var ännu viktigare än de tidigare kongresserna, därför att den markerade ett mycket viktigt steg i IKS mer än 30-åriga existens

IKS 13:e kongress: Resolution om den internationella situationen

Nittonhundratalet inleddes med att det kapitalistiska systemet gick in i sin förfallsperiod, med första världskriget och med den första världsomspännande proletära revolutionära stormen som fick ett stopp på kriget och satte igång en kamp för ett kommunistiskt samhälle. Redan vid denna tid visade deiskt samhälle. Redan vid denna tid visade den revolutionära marxismen på de två alternativ som mänskligheten står inför: socialism eller barbari - och förutsade att i händelse av ett nederlag för revolutionen, skulle det första världskriget följas av ett andra världskrig, och av den största och farligaste tillbakagången för den mänskliga kulturen i mänsklighetens historia.

IKS 13:e kongress: - Presentation

IKS höll sin 13:e kongress i slutet av mars och början av april 1999. Som för varje organisation i arbetarrörelsen, är kongressen ett mycket viktigt ögonblick i vår organisations liv och aktiviteter. Denna kongress, hade dock en alldeles särskild betydelse. Å ena sidan var den den sista under 1900-talet, och de förberedande  rapporterna var mer än vanligt inriktade på att ge en historisk dimension till de områden som de behandlade. Å den andra sidan, oavsett vilka krav som almanackan ställer, ägde kongressen rum i ett ögonblick som kännetecknades av historiens accelerering genom kriget i Jugoslavien.

IKS 14:e kongress - presentation

Tidigt i maj år 2001 höll IKS sin 14:e kongress. Som för varje organisation i arbetarrörelsen, är kongressen IKS högsta organ. Detta är ögonblicket när organisationen utvärderar dess arbete sedan den förra kongressen, och lägger fram perspektiven för den kommande perioden.

Denna utvärdering och dessa perspektiv görs inte i ett vakuum. De är helt bestämda av de villkor under vilka organisationen måste verka och uppfylla sina villkor, och då först och främst av det allmänna historiska sammanhanget.

Prenumerera på RSS - Kongressresolutioner