Internationalistisk deklaration från Korea mot krigshotet

Printer-friendly version

I slutet av oktober 2006, kallade den Socialistiska Politiska Alliansen (SPA) till en konferens av internationalistiska organisationer i de sykoreanska städerna Seoul och Ulsan. Även om antalet närvarande vara litet, är SPA det första organiserade uttrycket i bortre Asien (så vitt vi vet) för vänsterkommunistiska principer och denna konferens var helt säkert den första i sitt slag. Som sådant är den av historisk betydelse och IKS gav den sitt helhjärtade stöd genom att skicka en delegation till konferensen. (1).

Dock överskuggade händelserna dagarna innan konferensen dess långsiktiga politiska mål, av den dramatiska skärpningen av de inter-imperialistiska spänningarna i regionen orsakat av Nordkoreas sprängning av sin första atombom, och av det manövrerande som följde på den, speciellt från de olika makterna som är närvarande i regionen (USA, Kina, Japan, Ryssland, Sydkorea). I konsekvens med detta debatterades denna fråga intensivt under konferensen och gav upphov till att deltagarna, vars namn finns nedan, antog följande deklaration.

Internationalistisk deklaration från Korea mot krigshotet

Efter att vi tagit del av nyheterna om atombombstesterna i Nordkorea, uttalar vi, de kommunistiska internationalisternas möte i Seoul och Ulsan, följande

  1. Vi fördömer utvecklingen av ett nytt atomvapen i händerna på ännu en kapitalistisk stat: en atombomb är det ultimata vapnet i den inter-imperialistiska krigföringen, dess enda funktion är att massivt förinta den civila befolkningen i allmänhet och arbetarklassen i synnerhet.
  2. Vi fördömer oreserverat detta nya steg mot krig som tagits av den kapitalistiska Nordkoreanska staten, som genom detta ännu en gång demonstrerar (om nu detta var nödvändigt) att det absolut inte har något att göra med arbetarklassen eller kommunismen, och är inget annat än en extrem och grotesk version av den förfallande kapitalismens allmänna tendens mot ett militaristiskt barbari.  
  3. Vi fördömer oreserverat den hycklande kampanjen från USA och dess allierade mot dess nordkoreanska fiende som inte är något annat än en ideologisk förberedelse för att släppa loss – när de har den förmågan – sina egna förebyggande attacker där arbetarklassens skulle vara det huvudsakliga offret, som det är idag i Iraq. Vi har inte glömt att USA är den enda makt som har använt atomvapen i krig, när det utrotade den civila befolkningen i Hiroshima och Nagasaki.
  4. Vi fördömer oreserverat de så kallade fredsinitiativen som sker av andra imperialistiska gangsters som Kina. Dessa kommer inte att handla om fred, utan om att skydda de egna imperialistiska intressena i regionen. Arbetare kan inte ha någon som helst förtroende för dessa ”fredliga intentioner” från någon kapitalistisk stat. 
  5. Vi fördömer oreserverat varje försök av den Sydkoreanska borgarklassen att vidta repressiva åtgärder mot arbetarklassen eller mot aktivister i deras försvar av de internationalistiska principerna under förevändningen av att skydda den nationella friheten eller demokratin.
  6. Vi deklarerar vår fullständiga solidaritet med arbetarna i Nord- och Sydkorea, Kina, Japan och Ryssland, som kommer att vara de första att lida i händelse av att militära aktioner skulle bryta ut.
  7. Vi deklarerar att det endast är den världsomfattande arbetarkampen som slutligen kan göra ett slut på det konstanta hotet av barbari, imperialistiska krig och nukleär förintelse som hänger över mänskligheten under kapitalismen.

Arbetarna har inget land att försvara!

Arbetare i alla länder, förena er!

 

Denna deklaration undertecknades av följande organisationer och grupper:

Internationella Kommunistiska Strömningen

Socialistiska Politiska Alliansen (Korea), Seoul gruppens möte den 26 oktober 2006

Internationalist Perspectives

 

Ett antal kamrater som var närvarande vi konferensen skrev också under deklarationen som individer:

SJ (Seoul gruppen för Arbetarråd)

MS (Seoul gruppen för Arbetarråd)

LG

JT

JW (Uslan)

SC (Uslan)

BM

Not

(1) Vi kommer att skriva om konferensen i mer detalj senare.

Territoriella situationer: