Internationell Revolution nr. 97, Dec 2003 - Jan 2004