Internationell Revolution nr. 94, Mars- April 2003