Internationell Revolution nr. 93, Dec 2002 - Feb 2003