Internationell Revolution nr. 91, Juli - Sept 2002