Internationell Revolution nr. 89, Feb - April 2002