Internationell Revolution nr. 88, Dec 2001 - Jan 2002