Internationell Revolution nr. 85, Mars - April 2001