Internationell Revolution nr. 84, Dec 2000 - Jan 2001